კატეგორიები

 • ესონექსთი-ჰუმანითი 40მგ 10 ტაბლეტი

 • ფასი: 0.00 ლ
 • გამოყენების ჩვენებები ეზომეპრაზოლის ტაბლეტები ინიშნება: გასტრო-ეზოფაგული რეფლუქსის დაავადების დროს (GORD) - ეროზიული რეფლუქს ეზოფაგიტის მკურნალობა განკურნებული ეზოფაგიტის ხანგრძლივი მართვა და რეციდივის პრევენცია გასტრო-ეზოფაგული რეფლუქსის დაავაფარმაცევტული პროდუქტის სამედიცინო

გამოყენების ინსტრუქცია

 

ინფორმაცია პაციენტისთვის

 

sონექსTi-ჰუმანიT

Esonext-Humanity

 

სავაჭრო დასახელება

ეsონექსTi-ჰუმანიTი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ესომეპრაზოლი

წამლის ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითოეული ნაწლავში ხსნადი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

მაგნიუმის ესომეპრაზოლი USP

ექვივალენტური ესომეპრაზოლის 20მგ/40მგ

აღწერა

20მგ: ფორთოხლისფერი კაფსულის ფორმის ნაწლავში ხსნადი შემოგარსული ტაბლეტები ბრტყელი ორივე მხრიდან.

40მგ: ფორთოხლისფერი კაფსულის ფორმის ნაწლავში ხსნადი შემოგარსული ტაბლეტები ბრტყელი ორივე მხრიდან.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორი, ათქ კოდი: A02BC05.

ფარმაკოლოგიური თვისებები

ფარმაკოკინეტიკა

შეწოვა და დისტრიბუცია

ეზომეპრაზოლი მჟავა ლაბილურია და მიიღება პერორალურად ნაწლავში ხსნადი შემოგარსული გრანულების სახით. in vivo გარდაქმნა R-იზომერად უმნიშვნელოა. ეზომეპრაზოლი სწრაფად შეიწოვება პიკური პლაზმური კონცენტრაციებით, რომელიც მიიღწევა დაახლოებით 1-2 საათში მიღებიდან. აბსოლუტური ბიოშეღწევადობაა 64% 40მგ ერთჯერადი დოზის მიღების შედეგად და იზრდება 89%-დე დღეში ერთხელგანმეორებითი მიღებისას. 20 მგ ეზომეპრაზოლისთვის შესაბამისი მაჩვენებელებია 50% და 68% . დისტრიბუციის მოცულობა წონასწორულ მდგომარეობაში ჯანმრთელ მოხალისეებში დაახლოებით 0.22 ლ/კგ-ია სხეულის წონის მიხედვით. ეზომეპრაზოლი 97% უკავშირდება პლაზმურ ცილებს.

საკვების მიღება ამცირებს და აყოვნებს ეზომეპრაზოლის შეწოვას, თუმცა მნიშვნელოვნად არ მოქმედებს კუჭის მჟავიანობაზე მოქმედიეზომეპრაზოლის  ეფექტურობაზე.

მეტაბოლიზმი და გამოყოფა

ეზომეპრაზოლი სრულიად მეტაბოლიზდება ციტოქრომ P450 (CYP)-ით. მეტაბოლიზმის ძირითადი ნაწილი დამოკიდებულია პოლიმორფულ CYP2C19-ზე, რომელიც პასუხისმგებელია ეზომეპრაზოლის ჰიდროქსი- და დესმეთილ მეტაბოლიტების ფორმირებაზე. დანარჩენი ნაწილი დამოკიდებულია სხვა სპეფიციურ იზოფორმზე, CYP3A4, რომელიც ახდენს ეზომეპრაზოლის სულფონის ფორმირებას , რომელიც არის პლაზმაში ძირითადი მეტაბოლიტი.

განსაკუთრებული პაციენტები

პაციენტთა დაახლოებით  2.9± 1.5% -ს აღენიშნება CYP2C19 ფერმენტის ფუნქციის ნაკლებობა, რომელთაც ეწოდებათ მწირი მეტაბოლიტები. მოცემულ ინდივიდებში ეზომეპრაზოლის მეტაბოლიზმის კატალიზი  სავარაუდოდ ძირითადად  ხდება CYP3A4-ით. დღეში ერთხელ განმეორებითი 40მგ ეზომეპრაზოლის მიღებისას, AUC შეადგენდა დაახლოებით 100% მწირ მეტაბოლიზატორებში ვიდრე იმ სუბიექტებში რომელთაც აქვთ ფუქციონალური CYP2C19 ფერმენტი (ექსტენსიური მეტაბოლიზატორები). საშუალო პიკური პლაზმური კონცენტრაციები იზრდებოდა დაახლოებით 60%-ით.

ორგანოთა ფუნქციების დარღვევა

ღვიძლის მსუბუქი ან ზომიერი დისფუნქციის მქონე პაციენტებში ეზომეპრაზოლის მეტაბოლიზმი შეიძლება დაირღვეს. მეტაბოლური სიჩქარე შეიძლება შემცირდეს პაციენტებში ღვიძლის მწვავე დისფუნქციის დროს, რაც იწვევს ეზომეპარზოლის პლაზმური AUC-ის გაორმაგებას.

ამიტომ, არ უნდა მოხდეს მაქსიმუმ 20მგ დოზისგადაჭარბება პაციენტებში ღვიძლის მწვავე დისფუნქციის დროს. ეზომეპარზოლი ან მისი ძირითადი მეტაბოლიტები არ ამჟღავნებენ აკუმულაციისადმი მიდრეკილებას დღეში ერთჯერადი დოზის მიღების შედეგად.

პედიატრია

12-18 წლის მოზარდები:

20მგ და 40მგ ეზომეპრაზოლის განმეორებითი დოზების მიღების შედეგად საერთო ექსპოზიცია (AUC) და პრეპარატის კონცენტრაციის მაქსიმალური მიღწევის დრო (Tmax) 12-18 წლის მოზარდებში იყო მოზრდილების მსგავსი ეზომეპრაზოლის ორივე დოზის შემთხვევაში.

ფარმაკოდინამიკა

ეზომეპრაზოლი არის ომეპრაზოლის S-იზომერი და ამცირებს კუჭის მჟავას სეკრეციას მოქმედების სპეციფიური მექაზნიმის მეშვეობით. იგი არის პარიეტულ უჯრედში მჟავას ტუმბოს სპეციფიური ინჰიბიტორი. ეზომეპრაზოლის R- და S-

-იზომერებს აქვთ ერთიდაიგივე ფარმაკოდინამიკური მოქმედება. ეზომეპრაზოლი არის სუსტი ბაზა და კონცენტრირდება და კონვერტირდება აქტიურ ფორმად პარიეტული უჯრედის სეკრეტორული არხების ზალიან მაღალ მჟავიან გარემოში, სადაც იგი ახდენს H+K+aATPაზა ფერმენტის - მჟავას ტუმბოს ინჰიბირებას და ასევე აინჰიბირებს ბაზალურ და სტიმულირებულ მჟავას სეკრეციას.

გამოყენების ჩვენებები

ეზომეპრაზოლის ტაბლეტები ინიშნება:

გასტრო-ეზოფაგული რეფლუქსის დაავადების დროს (GORD)
- ეროზიული რეფლუქს ეზოფაგიტის მკურნალობა

 • განკურნებული ეზოფაგიტის ხანგრძლივი მართვა და რეციდივის პრევენცია
 • გასტრო-ეზოფაგული რეფლუქსის დაავადების სიმპტომური მკურნალობა

სათნადო ანტიბაქტერიულ თერაპიულ რეჟიმთან კომბინაციაში Helicobacter pylori-ს ერადიკაციისთვის ;

 • Helicobacter pylori-სთან ასოცირებული 12-გოჯა ნაწლავის წყლულის მკურნალობა და
 • პეპტური წყლულის რეციდივის პრევენცია Helicobacter pylori-სთან ასოცირებული წყლულით დაავადებულ პაციენტებში.

პაციენტები, რომელთაც ჭირდებათ უწყვეტი მკურნალობა აასს-ებით.

 • აასს-ებთან ასოცირებული კუჭის წყლულის მკურნალობა
 • რისკ-ჯგუფის პაციენტებში აასს-ებთან ასოცირებული კუჭის და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულის პრევენცია

პეპტური წყლულის სისხლდენის IV ინდუცირებული პრევენციის შემდეგ ხანგრძლივი მკურნალობა .

ზოლინგერ ელისონის სინდრომის მკურნალობა

დოზირება და მიღების წესი

მოზრდილები და მოზარდები 12 წლიდან

გასტრო-ეზოფაგული რეფლუქსი

ეროზიული რეფლუქს ეზოფაგიტის მკურნალობა

40მგ დღეში 4 კვირის მანძილზე.

რეკომენდებულია დამატებითი 4-კვირიანი მკურნალობა პაციენტებში განუკურნებელი ეზოფაგიტის ან სიმპტომების კვლავ არსებობის შემთხვევაში .

 • განკურნებული ეზოფაგიტის მქონე პაციენტების ხანგრძლივი დროით მართვა რეციდივის პრევენციისთვის.

20მგ დღეში ერთხელ.

 • გასტრო-ეზოფაგული რეფლუქსის სიმპტომური მკურნალობა

20მგ დღეში ერთხელ პაციენტებში ეზოფაგიტის გარეშე. თუ ვერ ხერხდება სიმპტომების  კონტროლი 4 კვირის შემდეგ, საჭიროა პაციენტის შემდგომი გამოკვლევა.

სიმპტომების განკურნების შემთხვევაში, საჭიროა შემდგომი კონტროლი 20მგ დღეში მიღებით.

მოზრდილები

სათანადო ანტიბაქტერიულ თერაპიულ რეჟიმთან კომბინაცია Helicobacter pylori-ს ერადიკაციისთვის და

 • Helicobacter pylori -სთან ასოცირებული 12-გოჯა წყლულის მკურნალობა
 • პეპტური წყლულის რეციდივის პრევენცია პაციენტებში Helicobacter pylori-სთან ასოცირებული წყლულების დროს.

20მგ ეზომეპრაზოლი 1 გ ამოქსიცილინთან და 500მგ კლარითრომიცინთან ერთად, დღეში ორჯერ თითოეული პრეპარატი, 7 დღის მანძილზე.

პაციენტები აასს-ებით უწყვეტი მკურნალობის საჭიროებით

აასს-ების თერაპიასთან ასოცირებული კუჭის წყლულის მკურნალობა:

დოზა შეადგენს 20მგ დღეში ერთხელ. მკურნალობის ხანგრძლივობაა 4-8 კვირა.

რისკ-ჯგუფის პაციენტებში აასს-ებთან ასოცირებული კუჭის და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულის პრევენცია:

20მგ დღეში ერთხელ.

პეპტური წყლულის სისხლდენის IV ინდუცირებული პრევენციის შემდეგ ხანგრძლივი მკურნალობა.

40მგ დღეში ერთხელ 4 კვირის მანძილზე პეპტური წყლულის სისხლდენის IV ინდუცირებული პრევენციის შემდეგ.

ზოლინგერ ელისონის სინდრომის მკურნალობა

რეკომენდებული საწყისი დოზაა ეზომეპრაზოლი 40მგ დღში ორჯერ. შემდგომში უნდა მოხდეს დოზის კორექცია ინდივიდუალურად და მკურნალობის გაგრძელება კლინიკური ჩვენების მიხედვით ხანგრძლივობით.არსებული კლინიკური მონაცემების მიხედვით პაციენტთა უმრავლესობის კონტროლი შესაძლებელია 80-160მგ ეზომეპრაზოლის დოზებით დღეში. 80მგ-ზე მეტი დოზების მიღებისას, უნდა მოხდეს დოზის გაყოფა და დღეში ორჯერ მიღება.

12 წლამდე ასაკის ბავშვები

მონაცემების არარსებობის გამო, ეზომეპრაზოლი არ გამოიყენება 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში.

თირკმლის უკმარისობა

არ არის საჭირო დოზის კორექცია პაციენტებში თირკმლის უკმარისობის მქონე პაციენტებში. თირკმლის მწვავე უკმარისობის დროს მწირი გამოცდილების  გამო , პაციენტების მკურნალობა უნდა მოხდეს სიფრთხილით.

ღვიძლის უკმარისობა

არ არის საჭირო დოზის კორექცია  ღვიძლის მსუბუქი ან ზომიერი უკმარისობის მქონე პაციენტებში . ღვიძლის მწვავე უკმარისობის დროს არ უნდა მოხდეს ეზომეპრაზოლის მაქსიმალურ 20მგ დოზის გადაჭარბება.

ხანდაზმულები

არ არის საჭირო დოზის კორექცია ხანდაზმულებში.

გვერდითი მოვლენები

რეაქციები კლასიფიცირებულია სიხშირის მიხედვით (ხშირი>1/100, 1/1000, 1/10000, <1/1000; ძალიან იშვიათი <1/10000).

ხშირი: თავის ტკივილი; მუცლის ტკივილი, ყაბზობა, დიარეა, შებერილობა, გულისრევა/ღებინება

არახშირი: პერიფერული ედემა; თავბრუსხვევა, პარესთეზია, ძილიანობა; ვერტიგო; პირის სიმშრალე, უძილობა, ღვიძლის ფერმენტების მოამტება, დერმატიტი, პრურიტი, გამონაყარი, ჭინჭირიციება

იშვიათი: ლეიკოპენია, თრომბოციტოპენია; ალერგიული რეაქციები მაგ ცხელება, ანგიონევროზული შეშუპება, ანაფილაქსიური რეაქცია; შოკი; ჰიპონატრიემია; აგიტაცია, დაბნეულობა, დეპრესია; გემოვნების დარღვევა; ბუნდოვანი ხედვა; ყურის და ლაბირინთის დარღვევები; ბრონქოსპაზმი; კუჭ-ნაწლავის დარღვევები; სტომატიტი, კუჭ-ნაწლავის კანდიდოზი; ჰეპატობილიარული დარღვევები; ჰეპატიტი სიყვითლით ან მის გარეშე; ალოპეცია, ფოტომგრძნობელობა; ართრალგია, მიალგია; სისუსტე, ოფლიანობა.

ძალიან იშვიათი: აგრანულოციტოზი, პანციტოპენია; აგრესია, ჰალუცინაციები; ღვიძლის უკმარისობა, ენცეფალოპათიის მქონე პაციენტებში ადრე არსებული ღვიძლის დაავადება; ერითემა, სტივენს-ჯონსონის სინდრომი, ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი (TEN); კუნთების სისუსტე; ინტერსტიციული ნეფრიტი; გინეკომასტია.

უკუჩვენებები

ეზომეპრაზოლის , ჩანაცვლებითი ბენზიმიდაზოლების ან პრეპარატის სხვა შენაერთების მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. ეზომეპრაზოლის გამოყენება ნელფინავირთან ერთად.

ურთიერთქმედება სხვა პრეპარატებთან

ეზომეპრაზოლის ზემოქმედება სხვა პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკაზე

პრეპარატები pH-ზე დამოკიდებული აბსორბციით 

ეზომეპრაზოლით მკურნალობის დროს შემცირებულმა კუჭის მჟავიანობამ, შესაძლებელია გაზარდოს ან შეასუსტოს პრეპარატების აბსორბცია, თუ კუჭის მჟავიანობა იმოქმედებს აბსორბციის მექანიზმზე.  მჟავიანობის სეკრეციის სხვა ინჰიბიტორების ან ანტაციდების გამოყენებისას, შესაძლებელია შემცირდეს კეტოკონაზოლის და იტრაკონაზოლის აბსორბცია ეზომეპრაზოლით მკურნალობის დროს.

ომეპრაზოლი ურთიერთქმედებს ზოგიერთ პროტეაზას ინჰიბიტორთან. უცნობია კლინიკური მნიშვნელობა და მექანიზმი.

ომეპრაზოლით მკურნალობის დროს კუჭის მომატებულმა pH- მა შესაძლებელია შეცვალოს პროტეაზას ინჰიბიტორების აბსორბცია. სხვა შესაძლო ურთიერთქმედების მექანიზმები მიმდინარეობს CYP2C19 -ით. ატაზანავირის და ნელფინავირის შემთხვევაში, ომეპრაზოლთან ერთად გამოყენებისას შეინიშნებოდა შემცირებული შრატისმიერი დონეები , ამიტომ დაუშვებელია ერთდროული გამოყენება.

ომეპრაზოლის (40მგ დღეში ერთხელ) მიღება ატაზანავირთან 300მგ/რიტონავირთან 100მგ ერთად ჯანმრთელ მოხალისეებში, იწვევდა ატაზანავირის ექსპოზიციის მნიშვნელოვან შემცირებას (AUC, Cmax და Cmin დაახლოებით 75% შემცირება).

ომეპრაზოლის (20მგ დღეში) ატაზანავირთან 400მგ/რიტონავირთან 100მგ მიღებისას ჯანმრთელ მოხალისეებში, იწვევდა ატაზანავირის ექსპოზიციის შემცირებას 30%-ით ატაზანავირის 300მგ/რიტონავირთან 100მგ დღეში, ომეპრაზოლის გარეშე (20მგ დღეში) მიღებასთან შედარებით. ომეპრაზოლთან (40მგ დღეში) ერთად მიღებისას მცირდებოდა ნელფინავირის AUC, Cmax, Cmin 36-39% და ფარმაკოლოგიურად აქტიური მეტაბოლიტის M8-ს AUC, Cmax , Cmin  მცირდებოდა 75-92%.

საქუინავირის (რიტონავირთან ერთად) მომატებული შრატისმიერი დონეები (80-100%) შეინიშნებოდა ომეპრაზოლთან ერთად მიღებისას (40მგ დღეში). ომეპრაზოლის 20მგ დღეში მიღებას არ ჰქონია ზემოქმედება დარუნავირის (რიტონავირთან ერთად) და ამპრენავირის (რიტონავირთან ერთად) ექსპოზიციაზე. ომეპრაზოლი 40მგ დღეში მკურნალობისას არ ჰქონია ეფექტი ლოპინავირის ექსპოზიციაზე (რიტონავირთან ერთად). ომეპრაზოლის და ეზომეპრაზოლის ერთმანეთის მსგავსი ფარმაკოდინამიკური ეფექტების და ფარმაკოკინეტიკური თვისებების გამო, არ არის რეკომენდებული ეზომეპრაზოლის ატაზანავირთან ერთად გამოყენება და ეზომეპრაზოლის და ნელფინავირის კომბინაცია უკუნაჩვენებია.

CYP2C19 -ით მეტაბოლიზირებული პრეპარატები

ეზომეპრაზოლი აინჰიბირებს CYP2C19, ეზომეპრაზოლის მეტაბოლიზმში მონაწილე ძირითად ფერმენტს. ამიტომ, ეზომეპრაზოლის გამოყენებისას CYP2C19-ით მეტაბოლიზირებად პრეპარატებთან ერთად, როგორიცაა დიაზეპამი, ციტალოპრამი, იმიპრამინი, ქლომიპრამინი, ფენიტოინი და.ა.შ. მოცემული პრეპარატების პლაზმური კონცენტრაციები შეიძლება გაიზარდოს და საჭირო გახდეს დოზის შემცირება. ამის გათვალისწინება უნდა მოხდეს განსაკუთრებით ეზომეპრაზოლის დანიშნვნისას მოთხოვნილი თერაპიის დროს.

40მგ ეზომეპრაზოლის გამოყენება პაციენტებში, რომლებიც მკურნალობენ ვარფარინით, კლინიკურ კვლევებში გამოვლინდა, რომ კოაგულაციის დრო მერყეობდა დასაშვებ დიაპაზონში. თუმცა, შეინიშნებოდა  INR-ის მნიშვნელობის მომატების პოსტმარკეტინგული კლინიკური ერთეული შემთხვევები კომბინირებული თერაპიისას. რეკომენდებულია მონიტორინგი ეზომეპრაზოლის 

თერაპიის დასაწყისსა და დასასრულს  ვარფარინთან ან სხვა კუმარინწარმოებულებთან ერთად მიღებისას.

ეზომეპრაზოლს არ გამოუვლენია ამოქსიცილინის ან ქინიდინის ფარმაკოკინეტიკაზე კლინიკურად დაკავშირებული ეფექტი.

ეზომეპრაზოლის ნაპროქსენთან ან როფეკოქსიბთან ერთად გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩატარებულ კვლევებს არ გამოუვლენია კლინიკურად დაკავშირებული ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება მოკლევადიანი კვლევების დროს.

სხვა პრეპარატების ზემოქმედება ეზომეპრაზოლის ფარმაკოკინეტიკაზე

ეზომეპრაზოლი მეტაბოლიზდება CYP2C19 და CYP3A4 -ით. ეზომეპრაზოლის და CYP3A4 ინჰიბიტორებთან, კლარითრომიცინთან (500მგ დღეში ორჯერ) გამოყენება იწვევდა ეზომეპრაზოლის ექსპოზიციის გაორმაგებას (AUC). ეზომეპრაზოლის და CYP2C19 და CYP3A4 -ის ინჰიბიტორის კომბინირებულმა გამოყენებამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეზომეპრაზოლის ექსპოზიციის გაორმაგება.  CYP2C19 და CYP3A4 ინჰიბიტორი ვორიკონაზოლი ზრდიდა ომეპრაზოლის AUC-ს 280%-ით.

ორსულობა და ლაქტაცია

ორსულობა: უცნობია ეზომეპრაზოლი გადადის თუ არა დედის რძეში. არ ჩატარებულა კვლევები მეძუძურ დედებში. ამიტომ, დაუშვებელია ეზომეპრაზოლის გამოყენება ლაქტაციის დროს.

განსაკუთრებული გაფრთხილებები

საგანგაშო სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში (მაგ. წონის მნიშვნელოვანი კლება, ღებინება, დისფალგია, ჰემატემეზი ან მელენა) და კუჭის წყლულის არსებობის დროს  უნდა გამოირიცხოს ავთვისებიანი სიმსივნის არსებობა, რადგან ეზომეპრაზოლით მკურნალობამ შეიძლება შენიღბოს სიმპტომები და დააყოვნოს დიაგნოსტირება.

ხანგრლივი მკურნალობის დროს (განსაკუთრებით 1 წელზე მეტ ხანს) პაციენტები უნდა იმყოფებოდნენ განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ.

პაციენტები, რომელთაც დაენიშნათ მკურნალობა მოთხოვნის შედეგად, უნდა დაუკავშირდნენ ექიმს სიმპტომების ხასიათის ცვლილების შემთხვევაში. ეზომეპრაზოლის მოთხოვნის შემთხვევაში დანიშვნისას,  უნდა მოხდეს სხვა პრეპარატებთან ურთიერთქმედების გავლენის გათვალისწინება ეზომეპრაზოლის პლაზმური კონცენტრაციების ცვლაებადობის გამო.

ეზომეპრაზოლის დანიშვნისას Helicobacter pylori-ს ერადიკაციისთვის უნდა მოხდეს სამივე კომპონენტის სამმაგი თერაპიის დროს ურთიერთქემდების გათვალისწინება. კლარითრომიცინი წარმოადგენს CYP3A4-ის პოტენციურ ინჰიბიტორს და ამიტომ, უნდა მოხდეს კლარითრომიცინის უკუჩვენებების და ურთიერთქმედებების გათვალისწინება სამმაგი თერაპიის გამოყენებისას პაციენტებში, რომლებიც იღებენ CYP3A4 -ით მეტაბოლიზირებად სხვა პრეპარატებს , როგორიცაა ცისაპრიდი.

პრეპარტი შეიცავს საქაროზას. პაციენტები იშვიათი მემკვიდრეობითი დაავადებით, ფრუქტოზას აუტანლობით, გლუკოზა-გალაქტოზას მალაბსორბციით ან საქაროზა-იზომალტაზას უკმარისობით, არ უნდა გამოიყენეონ მოცემული პრეპარატი.

პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორებით მკურნალობამ შესაძლოა გამოიწვიოს კუჭ-ნაწლავის ინფექციების რისკის ოდნავ მომატება, როგორიცაა Salmonella და  Campylobacter.

ეზომეპრაზოლის ატაზანავირთან ერთად გამოყენება არ არის რეკომენდებული. იმ შემთხვევეაში, თუ აუცილებელია ატაზანავირის გამოყენება პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორებთან ერთად, რეკომენდებულია სათანადო კლინიკური მონიტორინგი ატაზანავირის 400მგ დოზის გაზრდა 100მგ რიტონავირთან ერთად გამოყენებისას; დაუშვებელია ეზომეპრაზოლის 20მგ დოზის გადაჭარბება.

ჭარბი დოზირება

მიზანმიმართული ჭარბი დოზირების გამოცდილება შეზღუდულია. 280მგ დოზასთან დაკავშირებული სიმპტომები მიეკუთვნებოდა კუჭ-ნაწლავის სიმპტომებს და სისუსტეს. ეზომეპრაზოლის ერთჯერადი 80მგ მიღებისას ადგილი არ ჰქონია რაიმე სახის მოვლენის განვითარებას. უცნობია სპეციფიური ანტიდოტი. ეზომეპრაზოლი ჭარბად უკავშირდება ცილებს და ამიტომ არ გამოიდევნება დიალიზით. ჭარბი დოზირების ნებისმიერი შემთხვევის დროს, მკურნალობა უნდა იყოს სიმტპომური და უნდა მოხდეს ზოგადი შემანარჩუნებელი ზომების გატარება.

წამლის და შეფუთვის ფორმა

ალუ/ალუ ბლისტერზე 10 ტაბლეტი, 1 ბლისტერი გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად მოთავსებულია მუყაოს კოლოფში.

შენახვის პირობები

ინახება არაუმეტეს 25◦C ტემპერატურაზე ბნელ და მშრალ ადგილას.

შეინახეთ ბავშვებისგან მიუწვდომელ ადგილას.

 

ვარგისობის ვადა

2 წელი

 

აფთიაქიდან გაცემის წესი

ფარმაცევტულიპროდუქტისჯგუფი-  III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე

 

მწარმოებელი

მეპრო ფარმაცეუტიკალს პვტ. ლტდ., ინდოეთი

 

შემფუთავი კომპანია

მეპრო ფარმაცეუტიკალს პვტ. ლტდ.

 

savaWro licenziis mflobeliმფლობელი

სს “ჰუმანიTი ჯორჯია”, საქართველო

 

 

PSP გირჩევთ