კატეგორიები

  • სუპრემასენი-ჰუმანითი 14მგ 100 ტაბლეტი

  • ფასი: 0.00 ლ
  • გამოყენების ჩვენებები - ქრონიკული შეკრულობა - კუჭისმოქმედებისრეგულირებაბუასილის, პროქტიტის, ანალურინაპრალებისდროს - მზადებარენტგენოლოიურიკვლევებისთვის.სამკურნალოსაშუალებისსამედიცინოგამოყენებისინსტრუქცია
სუპრემასენი-ჰუმანითი
SUPREMASEN-HUMANITY

სავაჭროდასახელება
სუპრემასენი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება
სენოზიდი

სამკურნალო ფორმა
ტაბლეტები 14 მგ.

შემადგენლობა
ერთიტაბლეტიშეიცავს
აქტიურნივთიერებას: სენოზიდს (14 მგ სენასფოთლებისექსტრაქტისსახით);
დამხმარენივთიერებებს: მიკროკრისტალურცელულოზას, კალციუმისდიჰიდროფოსფატს, ნატრიუმისკროსკარმელოზას, პოვიდონს, გასუფთავებულ ტალკს, მაგნიუმისსტეარატს.

აღწერილობა
მრგვალიორმხრივამობურცულიტაბლეტები, ღიაყავისფერიდანყავისფრამდე.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი
მცენარეულიწარმოშობისსაფაღარათესაშუალება. სენასგლიკოზიდები.
ათქკოდი A06AВ06
ფარმაკოლოგიურითვისებები
ფარმაკოკინეტიკა
პრეპარატისმოქმედინივთიერებები (სენასანტიგლიკოზიდებისმეტაბოლიტები) პრაქტიკულადარშეიწოვება. ძირითადადგამოიყოფაფეკალიებით და უმნიშვნელორაოდენობაშარდით.მსხვილნაწლავშისენოზიდებისდიდირაოდენობაჰიდროლიზდებანაწლავურიფლორისფერმენტებისზემოქმედებითფარმაკოლოგიურადაქტიურთავისუფალანტრაქინონებად. სენოზიდებისსისტემურიბიოშეღწევადობაA˂5%. საფაღარათოეფექტიმიიღწევამიღებიდან 8-10 საათისშემდეგ.
ფარმაკოდინამიკა
საფაღარათოეფექტიგანპირობებულიაპერისტალტიკისრეფლექტორულიგაძლიერებითმსხვილინაწლავისრეცეპტორებზეზემოქმედებისშედეგად. პროდუქტები, წარმოქმნილისენოზიდებიდანნაწლავისნორმალურიმიკროფლორისფერმენტულისისტემებისმონაწილეობით, იწვევსუშუალოზემოქმედებასლორწოვანიგარსისრეცეპტორებზე. გარდაამისა, პრეპარატიხელსუწყობსნაწლავისშემცველობისმოცულობისგაზრდას და აჩქარებსმსხვილინაწლავისმოტორიკას. ესგანპირობებულია D-ქსილოზის, წყლის, ნატრიუმისიონებისაბსორბციისდათრგუნვით და ნატრიუმის და წყლისსეკრეციისსტიმულირებითნაწლავისსანატურშიმისკედლებშიE2პროსტოგლანდინისკონცენტრაციისგაზრდისგზით.

გამოყენებისჩვენებები
- ქრონიკულიშეკრულობა
- კუჭისმოქმედებისრეგულირებაბუასილის, პროქტიტის, ანალურინაპრალებისდროს
- მზადებარენტგენოლოიურიკვლევებისთვის.

გამოყენებისწესი და დოზირება
მიიღებაშიგნითჩვეულებრივ 1 ჯერდღეშისაღამოსძილის წინ;
მოზრდილები და 12 წელზეუფროსიასაკისბვშვები: თითოტაბლეტიმიღებაზეძილის წინ, წყლის ან რაიმესითხისდაყოლებით. მაქსიმალურისადღეღამისოდოზა – 3 ტაბლეტი.
6-12 წლისბავშვები: 1/2 ტაბლეტიძილის წინ. მაქსიმალურიდღიურიდოზაა 2 ტაბლეტი.
შერჩებისპროცესშირეკომენდირებულიაერთი და იგივედოზისმიღებარამდენიმედღისგანმავლობაში და მისითანდათანგაზრდა 1/2 ტაბლეტით.თუმაქსიმალურიდოზისმიღწევისშემდეგ 3 დღისგანმავლობაშიდეფეკაციაარხდება, საჭიროაექიმთანმიმართვა.

გვერდითიმოქმედებები
შესაძლებელია:

- კოლიკისმსგავსიტკივილებიმუცლისარეში, მეტეორიზმი;
- განავალითელექტროლიტებისდაკარგვა, ძირითადადკალიუმის და წყალ-ელექტროლიტურიცვლისდარღვევა;
- ალბუმინურია, ჰემატურია, მელანინისდაგროვებანაწლავისლორწოვანგარსში;
- გულისრევა, ღებინება, დიარეა, შარდის გაუფერულება, გამონაყარიკანზე;
- კრუნჩხვები, სისხლძარღვოვანიკოლაფსი (ხანგრძლივიგამოყენებისას, განსაკუთრებითმაღალდოზებში).

უკუჩვენებები
- მომატებულიმგრძნობელობასენისგლიკოზიდების და პრეპარატისსხვაკომპონენტებისმიმართ;
- სპასტიურიშეკრულობა, ნაწლავურიგაუვალობა, მუცლისარეშიგაურკვეველიგენეზისტკივილი;
- ჩაჭედილითიაქარი;
- კუჭის და თორმეტგოჯანაწლავისპეპტიურიწყლული;
- ნაწლავის და მუცლისღრუსმწვავეანთებითიდაავადებები, პერიტონიტი;
- კუჭ-ნაწლავურისისხლდენა;
- საშვილოსნოდანსისხლდენა;
- ცისტიტი;
- წყალ-ელექტროლიტურიცვლისდარღვევები;
- 6 წლამდებავშვთაასაკი.

სამკურნალწამლოურთიერთქმედებები
SUPREMASENHUMANITYხანგრძლივიგამოყენებისასმაღალიდოზებითშესაძლებელიაგულისგლიკოზიდებისმოქმედებისგაძლიერება და ზეგავლენაანტიარითმიულიპრეპარატებისმოქმედებაზეჰიპოკალიემიისგანვითარებისშესაძლებლობასთანდაკავშიერბით.
თიაზიდურდიურეზულებთან, გლუკოკორტიკოიდებთან, ძირტკბილასფესვისპრეპარატებთანერთდროულადგამოყენებისასიზრდებაჰიპოკალიემიისგანვითარებისრისკი.არღვევსტეტრაციკლინებისაბსორბციას.

განსაკუთრებულიმითითებები
პრეპარატისიფრთხილითუნდაიქნასგამოყენებულიღვიძლის და/ან თირკმელებისდაავადებებისდროს, მუცლისღრუშიჩატარებულიოპერაციებისშემდეგ.
არარისრკომენდირებულიპრეპარატის 2 კვირაზე მეტ ხანსმიღება.
პრეპარატისმიღებისშემდეგშარდმაშეიძლებაშეიძინოსმოყვითალო-მოყავისფროფერი ან მოწითალო-იასამნისფერი.

ორსულობა და ლაქტაცია
პრეპარატისიფრთხილითუნდაიქნასმიღებულიორსულობის და ძუძუთიკვებისდროს. ანტრაქინონისწარმოებულები, რომლებიცგამოიყოფარძით, ბავშვებშიდიარეასიწვევს.
სამკურნალოსაშუალებისზეგავლენისთავისებურებანისატრანსპორტოსაშუალებების ან პოტენციურადსაშიშიმექანიზმებისმართვისუნარზე
პრეპარატიარახდენსზემოქმედებასავტომობილისმართვის და ტექნიკასთანმუშაობისუნარზე. მაგრამსაჭიროაპრეპარატზეინდივიდუალურირეაქციისშემოწმება.

ჭარბიდოზირება
სიმპტომები: დიარეა, რომელიციწვევსგაუწყლოვანებას.
მკურნალობა: კონსერვატორულიზომები – სითხისმიღებისგაზრდა. როგორცწესიესსაკმარისიასითხის და ელექტროლიტებისდაკარგვისკონპენსირებითვის. ზოგიერთშემთვევაშისითხის და ელექტროლიტებისდაკარგვისშევსებახდებაპლაზმისშემცვლელებისინრავენურიინფუზიით.

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა
10 ტაბლეტიკონტურულუჯრედოვანშეფუთვაშიპოლივინილქლორიდისაპკისა და ალუმინისფოლგისაგან.
10კონტურულუჯრედოვანშეფუთვასგამოყენებისინსტრუქციასთანერთადათავსებენმუყაოსკოლოფში.

შენახვისპირობები
ინახებაგრილ, მშრალ და სინათლისაგანდაცულადგილას. ინახებაბავშვებისთვისმიუწვდომელადგილას.

ვარგისიამობისვადა
3 წელი.

გაცემის წესი:
ფარმაცევტულიპროდუქტისჯგუფი III, გაიცემა რეცეპტის გარეშე.

მწარმოებელი
suria herbal limited, ინდოეთი

სავაჭროლიცენზიისმფლობელი
შპს”ჰუმანითი ჯორჯია”, საქართველო

PSP გირჩევთ