კატეგორიები

  • ანაფერონი (დიდების) 20 ტაბლეტი

  • ფასი: 13.12 ლ
  • ჩვენებები მწვავე რესპრატორულ-ვირუსული დაავადებების (მათ შორის გრიპის) პროფილაქტიკა და მკურნალობა.
 
გამოყენების  ინსტრუქცია
ანაფერონი 

სავაჭრო  სახელწოდება:  ანაფერონი

სამკურნალწამლო  ფორმა:  საწუწნი  ტაბლეტები  ჰომეოპათური

შემადგენლობა
აქტიური  კომპონენტები:
ანტისხეულები  _  0,003გ*.
ადამიანის  გამა-ინტერფერონის  აფინურად  გაწმენდილი

დამხმარე   ნივთიერებები:   ლაქტოზა,   მიკროკრისტალური   ცელულოზა,   მაგნიუმის
სტეარატი.
*   შეჰყავთ   მოქმედი   ნივთიერების   აქტიური   ფორმის   წყალ-სპირტოვანი   ნარევის
სახით1
აღწერილობა:
ბრტყელცილინდრული
ფორმის
თეთრიდან თეთრ ფერამდე   ტაბლეტები,   ნაზოლით   და   კიდეებზე   ნაჭდევით,   გლუვი   ერთგვაროვანი
ზედაპირით.
ფარმაკოთერაპიული  ჯგუფი:  იმუნომასტიმულირებელი  ჰომეოპათური  საშუალება.
ფარმაკოლოგიური  მოქმედება: 
პროფილაქტიკისა   და   მკურნალობის   მიზნით   გამოყენებისას   პრეპარატი   ახდენს
იმუნომასტიმულირებელ   და   ანტივირუსულ   მოქმედებას.   ექსპერიმენტალურად   და
კლინიკურად     დადგენილია     ეფექტურობავირუსების     (მათ     შორის ფრინველის   გრიპის),   პარაგრიპის,   1   და   2   ტიპის   ჰერპესის   მარტივი   ვირუსების (ლაბიალური ქუნთრუშა, ენცეფალიტის ჰერპესი, ინფექციური ვირუსის, გენიტალური მონონუკლეოზი), როტავირუსის, რესპირატორულ_სინციტიალურ მიმართებაში.   პრეპარატი   ამცირებს   ვირუსის   კონცენტრაციას   დასნებოვნებულ ქსოვილებში,   მოქმედებს   ენდოგენური   ინტერფერონების   სისტემაზე   და   მასთან დაკავშირებულ        ციტოკინებზე,        ინდუცირებს        ენდოგენური        ,,ადრეული"
ინტერფერონების   (ინტერფერონი   ა/)   და   გამა_ინტერფერონის   (ინტერფერონი  ) წარმოქმნას. ასტიმულირებს ანტისხეულების ჰუმორულ პროდუქციას და (სეკრეტორული ეფექტორების,    თ-ჰელპერების    ფუნქციას.    ზრდის    თ-ჰელპერების    და    ყველა    იმ უჯრედის   ფუნქციურ   რეზერვს,    რომლებიც    იმუნურ    პასუხში    მონაწილეობს. აინდუცირებს   ენდოგენური   ადრეული   ინტერფერონების   (ალფა/ბეტა)   და   გამა-ინტერფერონის  წარმოქმნას.
  მოქმედი    ნივთიერების    აქტიური    ფორმა    _    მოქმედი    ნივთიერების    აქტიური ფორმა  შემცველობით  არა  უმეტეს  10  -15ნგგუჯრედულ
გრიპისჰერპესი), სხვა ჰერპეს_ვირუსების ენტეროვირუსების, კორონავირუსის, (რს ტკიპისმიერი ალფიდენ თითქმის ონომპან ადენოვირუსის,კალიცივირუსის, ვირუსის) ვირუსებთან იმუნურ პასუხს. ზრდის IგA   ჩათვლით), ააქტივებს

 წარმოადგენს    თX1    და    თX2    ტიპის    შერეული    იმუნური    პასუხის    ინდუქტორს:
ზრდის     ციტოკინების     თX1    (ინტერფერონი     გამა,     IL-2)     და     თX2     (IL-4,    10)
გამომუშავებას,      ახდენს      თX1/თX2      აქტივობის      ბალანსის      ნორმალიზებას
(მოდულირებას).    ზრდის    ფაგოციტების    და    ბუნებრივი    კილერების    ფუნქციურ
აქტივობას.  აქვს  ანტიმუტაგენური  თვისებები.

ჩვენებები
მწვავე       რესპრატორულ-ვირუსული       დაავადებების       (მათ       შორის       გრიპის)
პროფილაქტიკა  და  მკურნალობა.
ინფექციების  კომპლექსური  თერაპია,  რომელიც  გამოწვეულია  ჰერპეს_ვირუსებით
(ინფექციური    მონონუკლეოზი,    ქუნთრუშა,    ლაბიალური    ჰერპესი,    გენიტალური
ჰერპესი).                   ი
ქრონიკული   მორეციდივე   ჰერპეს-ვირუსული   ინფექციის   კომპლექსური   თერაპია
და  პროფილაქტიკა,  მათ  შორის  ლაბიალური  ჰერპესი  და  გენიტალური  ჰერპესი.

სხვა  მწვავე  და  ქრონიკული  ვირუსული  ინფექციების  კომპლექსური  თერაპია  და
პროფილაქტიკა,   რომელიც   გამოწვეულია   ტკიპისმიერი   ენცეფალიტის   ვირუსით,
ენტეროვირუსით,  როტავირუსით,  კორონოვირუსით,  კალიცივირუსით.
გამოყენება  ბაქტერიული  ინფექციების  კომპლექსური  თერაპიის  შემადგენლობაში.
სხვადასხვა     ეტიოლოგიის          მეორადი     იმუნოდეფიციტური
კომპლექსური   თერაპია,   მათ   შორის   ვირუსული   და   ბაქტერიული   ინფექციების
მკურნალობა  და  პროფილაქტიკა.

უკუჩვენებები
ინდივიდუალური
მიმართ
ბავშვებში    და
მომატებული
წელზე

პრეპარატის

მოზარდებში
საბავშვო  ანაფერონის  გამოყენება.

ორსულობა  და  ლაქტაცია
ანაფერონის  გამოყენების  უსაფრთხოება  ორსულობის  დ  ალაქტაციის  პერიოდში
შესწავლილი     არ     არის.     პრეპარატის
რისკი/სარგებლის  გათვალისწინება.

მიღების  გზები  და  დოზირება

შიგნით    მისაღებად.    ერთ    მიღებაზე    -    1    ტაბლეტი    (პირში    იჩერებენ    სრულ
გახსნამდე,  მხოლოდ  არა  კვების  დროს).
მწვავე   რესპირატორულ-ვირუსული   ინფექციები,   გრიპი,   ნაწლავური   ინფექციები,
ჰერპესვირუსული    ინფექციები,    ნეიროინფექციები.    მკურნალობა    იწყება    მწვავე
ვირუსული     ინფექციების     პირველივე     სიმპტომების     გამოვლენიდან     შემდეგი
სქემით:   პირველ   2   საათში   -   1   ტაბლეტი   ყოველ   30   წუთში;   შემდეგ   პირველი
დღის  განმავლობაში  იღებენ  კიდევ  3  ტაბლეტს  თანაბარი  ინტერვალებით.  მეორე

დღიდან
გამოჯანმრთელებამდე.
თუ   მწვავე   რესპირატორულ-ვირუსული   ინფექციების   და   გრიპის   მკურნალობის
მესამე    დღეს    არ    აღინიშნება    გაუმჯობესება,    საჭიროა    ექიმის    კონსულტაცია.
ეპიდემიური    სეზონებისას    და    პროფილაქტიკის    მიზნით    ინიშნება    1    ტაბლეტი
დღეში  ერთხელ  ყოველდღე  1-3  თვის  განმავლობაში.
გენიტალური    ჰერპესი.    გენიტალური    ჰერპესის    მწვავე    გამოვლინებების    დროს
მიიღება   თანაბარი   ინტერვალებით   შემდეგი   სქემით:   1-3   დღე   -   8-ჯერ   დღეში,
შემდეგ  1  ტაბლეტი  4-ჯერ  დღეში  არანაკლებ  3  კვირისა.

2


და
შემდეგ
პრეპარატი
ინიშნება
-
1
ტაბლეტი
3-ჯერ
დღეში
მიღების
აუცილებლობისას
საჭიროა
დენ

მდგომარეობების
კომპონენტების

რეკომენდებულია
ალ
მგრძნობელობა
ონ

უმცროსი    ასაკის
18
პან
 
 
ქრონიკული   ჰერპესვირუსული   ინფექციის   რეციდივის   პროფილაქტიკის   მიზნით
ინიშნება     1     ტაბლეტი     დღეში.     პროფილაქტიკური     კურსის     რეკომენდებული
ხანგრძლივობა   განისაზღვრება   ინდივიდუალურად   და   შესაძლოა   გაგრძელდეს   6
თვე.
პრეპარატის   გამოყენებისას   იმუნოდეფიციტური   მდგომარეობების   მკურნალობისა
და   პროფილაქტიკისათვის  ბაქტერიული   ინფექციების  კომპლექსურ  თერაპიაში  _
1  ტაბლეტი  დღეში.
საჭიროებისას     პრეპარატი     ინიშნება     სხვა      ანტივირუსულ     და     სიმპტომურ
საშუალებებთან  ერთად.

გვერდითი  ეფექტები
პრეპარატის     გამოყენებისას     მითითებული     დანიშნულებით     და
დოზირებით  გვერდითი  მოვლენები  არ  გამოვლენილა.
შესაძლოა       მომატებული       ინდივიდუალური       მგრძნობელობის
პრეპარატის  კომპონენტების  მიმართ.

ჭარბი  დოზირება
ამჟამად  ჭარბი  დოზირების  შემთხვევები  არ  დარეგისტრირებულა.
მითითებული

გამოვლინება
ალ
ტი
შემთხვევითი  ჭარბი  დოზირების  დროს  შესაძლოა  დისპეფსიური  გამოვლინებები,
რომლებიც        განპირობებულია        პრეპარატის        შემადგენლობაში        შემავალი
შემავსებლებით.

ურთიერთქმედება  სხვა  სამკურნალო  საშუალებებთან
სხვა       სამკურნალო       საშუალებებთან       შეუთავსებლობის       შემთხვევები       არ
აღნიშნულა.
აუცილებლობის  დროს  პრეპარატი  შესაძლოა  დაინიშნოს  სხვა  ანტივირუსულ  და
სიმპტომურ  საშუალებებთან  ერთად.

განსაკუთრებული  მითითებები
ონ

პრეპარატის  შემადგენლობაში  შედის  ლაქტოზა,  ამასთან  დაკავშირებით  არ  არის
რეკომენდირებული     პრეპარატის     დანიშვნა     თანდაყოლილი     გალაქტოზემიის,
გლუკოზის  მალაბსორბციის  ან  თანდაყოლილი  ლაქტაზური  უკმარისობის  მქონე
პაციენტებისათვის.

გამოშვების  ფორმა
საწუწნი      ტაბლეტები
შეფუთვაში
ჰომეოპათური.      20      ტაბლეტი
აპკით    და    ალუმინის
გამოყენების


იდენკონტურულ-უჯრედულ
მოთავსებულია  მუყაოს  კოლოფში.

შენახვის  პირობები
მშრალ,  სინათლისგან  დაცულ  ადგილას,  არაუმეტეს  25˚ჩ  ტემპერატურაზე.
ინახება  ბავშვებისთვის  მიუწვდომელ  ადგილას.
შენახვის  ვადა
შენახვის     ვადა     -     3     წელი.     ვარგისიანობის     ვადის     გასვლის     შემდეგ
გამოიყენება.
აფთიაქიდან  გაცემის  პირობები
ფარმაცევტული  პროდუქტის  ჯგუფი  III  -  გაიცემა  ექიმის  დანიშნულების  გარეშე.

მწარმოებელი     შპს  "ნპფ  მატერია  მედიკა  ჰოლდინგი",  127473,  რუსეთი,  მოსკოვი,
სამოტეჩნი  პერ.  #3    ს.  9.  ტელ./ფაქსი:  (495)  684-43-33.

PSP გირჩევთ