კატეგორიები

  • აზითრომიცინი-ჰუმანითი 200მგ/5მლ15მლ

  • ფასი: 0.00 ლ
  • ჩვენებები აზითრომიცინისპერორალურისუსპენზიანაჩვენებიააზითრომიცინისმიმართმგრძნობიარემიკროორგანიზმებით გამოწვეული შემდეგი ინფექციებისსამკურნალოდ: • მწვავებაქტერიულისინუსიტი(ადექვატურადდიაგნოზირებული) • შუაყურისმწვავებაქტერიულიოტიტი(ადევქტურადდიაგნოზირებულაზითრომიცინი–ჰუმანითი
Azithromycin-Humanity

სავაჭროდასახელება
აზითრომიცინი–ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება
აზითრომიცინისპერორალურისუსპენზია200მგ/5მლ

სამკურნალწამლოფორმა
პერორალურისუსპენზია

შემადგენლობა
ყოველი5მლშეიცავს:
აზითრომიცინი USP(დიჰიდრატისსახით)
200მგუწყლოაზითრომიცინისექვ.

აღწერილობა
გამჭვირვალე,მკრთალიყვითელიფერისხსნარი

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი
სისტემური მოქმედების ანტიბაქტერიული საშუალებები; მაკროლიდები
ATCCode:J01FA10

ფარმაკოლოგიურითვისებები
ფარმაკოკინეტიკა
პერორალურიმიღებისშემდეგ,აზითრომიცინისწრაფადშეიწოვებადაფართოდ
ნაწილდებაორგანიზმში.ქსოვილებშისწრაფიგანაწილებადაუჯრედებშიმაღალიკონცენტრაციაიწვევსაზითრომიცინისმნიშვნელოვნადუფრომაღალკონცენტრაციებსქსოვილებში,ვიდრეპლაზმაშიდაშრატში.
აზითრომიცინისშრატისცილებთანკავშირიგანსხვავებულია,დაწყებული51%-დან0.02მკგ/მლ-ზე–7%-მდე2მკგ/მლ.გამოყოფისძირითადიგზაარისაზითრომიცინისნაღველშიგამოყოფა,ძირითადადშეუცვლელიპრეპარატისსახით.

ფარმაკოდინამიკა
აზითრომიცინისმოქმედებისძირითადიმექანიზმიარისბაქტერიულ უჯრედშიცილისსინთეზისდათრგუნვა.აზითრომიცინიშექცევადადუკავშირდება50შრიბოსომალქვეერთეულს.ესაინჰიბირებსამინოაცილ-რნმ-ისგადაცემასდაშედეგადცილისშემდგომსინთეზს.

ჩვენებები
აზითრომიცინისპერორალურისუსპენზიანაჩვენებიააზითრომიცინისმიმართმგრძნობიარემიკროორგანიზმებით გამოწვეული შემდეგი ინფექციებისსამკურნალოდ:
• მწვავებაქტერიულისინუსიტი(ადექვატურადდიაგნოზირებული)
• შუაყურისმწვავებაქტერიულიოტიტი(ადევქტურადდიაგნოზირებული)
• ფარინგიტი,ტონზილიტი
• ქრონიკულიბრონქიტისგამწვავება(ადექვატურადდიაგნოზირებული)
• მძიმეარაჰოსპიტალურიპნევმონია,მსუბუქიანზომიერი
• კანისდარბილიქსოვილებისინფექციები

• გაურთულებელიჩჰლამყდია ტრაცჰომატის ურეთრიტი და ცერვიციტი
გასათვალისწინებელია ანტიბაქტერიულისაშუალებების შესაფერისი გამოყენების ადგილობრივი გაიდლაინები.

მიღებისწესი დადოზირება
ჯამურიდოზა1წლისდამეტიასაკისბავშვებშიარის30მგ/კგ,10მგ/კგდღეშიერთხელ,სამიდღისგანმავლობაში.ან ხუთი დღე,დაწყებულიერთჯერადიდოზით10მგ/კგპირველდღეს,შემდეგ5მგ/კგდღეში,მომდევნო4დღისგანმავლობაში,ქვემოთმოცემულიცხრილისმიხედვით.1წლამდეასაკისბავშვებშიგამოყენებისგამოცდილებაშეზღუდულია.


წონა(კგ) 3-დღიანი
თერაპია
5-დღიანითერაპია
ბოთლისშიგთავსი
აზითრომიცინისსუსპენზიამიიღებაერთჯერადიდღიურიდოზით.
აზითრომიცინისსუსპენზიისმიღებაშეიძლებასაკვებთანერთად.
თირკმლისუკმარისობა:
პაციენტებშითირკმლისფუნქციისმსუბუქიანზომიერიდარღვევით,დოზისკორექციასაჭიროარარის.სიფრთხილეასაჭიროაზითრომიცინისგამოყენებისასპაციენტებშითირკმლისმძიმედისფუნქციით.
ღვიძლისუკმარისობა:
ვინაიდანაზითრომიცინისმეტაბოლიზდებაღვიძლშიდაგამოიყოფანაღველში,პრეპარატიარგამოიყენებაპაციენტებშიღვიძლისმძიმედაავადებებით.ასეთიპაციენტებისაზიტორმიცინით მკურნალობაშესწავლილიარარის.აზითრომიცინისსუსპენზია არისპერორალურიგამოყენებისთვის.
მიღებამდეაუცილებელიაბოთლისშენჯღრევა.

გვერდითიეფექტები
გვერდითიეფექტებისუმეტესობასგააჩნიასიმძიმისმსუბუქიანსაშუალოხარისხიდაშექცევადიააზითრომიცინითმკურნალობისშეწყვეტისას.პაციენტებშიმრავალჯერადიდოზირებისრეჟიმით,ყველაზეხშირიგვერდითიმოვლენებიდაკავშირებულიიყოკუჭ-ნაწლავისსისტემასთან(დიარეა,გულისრევადამუცლისტკივილი).შემდეგიგვერდითიმოვლენებიგანვითარდაპაციენტების<1%-ში:
გულსისხლძარღვთასისტემა:რითმისაჩქარებადატკივილიგულმკერდში.
საჭმლის მომნელებელისისტემა:დისპეფსია, მეტეორიზმი, ღებინება, მელენა დაქოლესტაზურისიყვითლე.
შარდსასქესოსისტემა:რძიანა,ვაგინიტიდანეფრიტი.
ცენტრალურინერვულისისტემა:თავბრუსხვევა,ძილიანობადასისუსტე.
ალერგია:გამონაყარი,ფოტომგრძნობელობა დაანგიოედემა.

უკუჩვენებები
აღნიშნულიპრეპარატისგამოყენებაუკუნაჩვენებიაპაციენტებშიაზითრომიცინის,ერითრომიცინის,ნებისმიერიმაკროლიდისდაკეტოლიდურიანტიბიოტიკის,ანნებისმიერიდამხმარენივთიერებისმიმართჰიპერმგრძნობელობით.

წამლებთანურთიერთქმედება
ალუმინისდამაგნიუმისშემცველიანტაციდებიამცირებენმაქსიმალურშრატისმიერდონეს,თუმცაარააზითრომიცინისშეწოვისხარისხს.ამიტომ,პაციენტებმა არ უნდამიიღონალუმინისდამაგნიუმისშემცველიანტაციდებიდააზითრომიცინიერთდროულად.
თეოფილინი:აზითრომიცინიარახდენსზეგავლენასთეოფილინისპლაზმურდონეზე დაფარმაკოკინეტიკაზეერთჯერადიინტრავენურიდოზისმიღებისშემდეგ.თუმცა, მაკროლიდებისა და თეოფილინის ერთად გამოყენება შეიძლება დაკავშირებულიიყოსთეოფილინისშრატშიკონცენტრაციებისმომატებასთან. ამიტომ,სანამარიქნებახელმისაწვდომი შემდგომიმონაცემები,აზიტროიცინისდათეოფილინისერთადგამოყენებისას,აუცილებელიათეოფილინისპლაზმურიდონისსათანადომონიტორინგი.
ვარფარინი: აზითრომიცინი ზეგავლენას არ ახდენს პროთრომბინის დროზე ვარფარინისერთეჯრადიდოზისსაპასუხოდ.მიუხედავადამისა,მაკროლიდებისადა ვარფარინისერთადგამოყენებადაკავშირებულიამომატებულ ანტიკოაგულაციურეფექტთან.პაციენტებში,აზითრომიცინითდავარფარინითერთადმკურნალობისასაუცილებელიაპროთრომბინისდროისკონტროლი.

განსაკუთრებულიმითითებები
ღვიძლის/თირკმლის ფუნქციის დარღვევა: ვინაიდან აზითრომიცინიძირითადად გამოიყოფა ღვიძლით,სიფრთხილეასაჭიროპრეპარატისგამოყენებისას,პაციენტებში,ღვიძლისდარღვეულიფუნქციით.პაციენტებშითირკმლისდისფუნქციით,აზითრომიცინისგამოყენებისშესახებმონაცემებიარ არსებობს,თუმცაასეთპაციენტებშიგამოყენებისასსაჭიროა სიფრთხილე.
გამოყენება ორსულობის დროს: ორსულებში ადექვატური და კარგად-
კონტროლირებულიკვლევებიარჩატარებულა.ორსულობისდროსაზითრომიცინი გამოიყენებამხოლოდაშკარააუცილებლობისშემთხვევაში.
გამოყენება ლაქტაციის დროს: უცნობიაგამოიყოფა თუ არა აზითრომიცინილაქტატში.მეძუძურდედებში აზითრომიცინისგამოყენებისას საჭიროა სიფრთხილე.
გამოყენებახანდაზმულებში:5-დღიანითერაპიულირეჟიმისდროსხანდაზმულ(65- 85 წლის) მოხალისეებში ფარმაკოკინეტიკური პარამეტრები იგივე იყო, რაც ახალგაზრდამოხალისეებში(18-40წელი).ხანდაზმულპაციენტებში,თირკმლისდაღვიძლისნორმალურიფუნქციითდოზირებისკორექციასაჭიროარარის.

ჭარბიდოზირება
პოტენციურად სიცოცხლისათვის სახიფათო მოვლენები არ აღინიშნება.აზითრომიცინისმიღებისდროსალერგიულირეაქციებიხშირიარარის.
კუჭ-ნაწლავისმხრივგვერდითიმოვლენებისმკურნალობახდებასიმპტომურად.

შეფუთვა:
15მლ-იანიქარვისფერიბოთლიფურცელ-ჩანართთანერთადმოთავსებულიამუყაოსკოლოფში

შენახვისპირობები
დაიცავითსინათლისგან. ინახებაარაუმეტეს25°ჩტემპერატურაზე.

ვარგისობისვადა
24 თვე

აფთიაქიდანგაცემისპირობები
ფარმაცევტულიპროდუქტისჯგუფიII,გაიცემაფორმა№3რეცეპტით.

მწარმოებელი
WINDLASHEALTHCAREPVTLTD(ინდიოეთი)

სავაჭროლიცენზიისმფლობელი
სს,,ჰუმანითიჯორჯია”, საქართველო

 

PSP გირჩევთ