კატეგორიები

  • ცერასტა-ჰუმანითი 500მგ/2მლ 2მლ 5 ამპულა

  • ფასი: 0.00 ლ
  • გამოყენებისჩვენებები ციტიკოლინიმოქმედებსთავისტვინზედაგამოიყენებათავისტრავმების,ინსულტის, მეხსიერებასთანდაკავშირებულიდაავადებების,დაზიანებებისდა ფუნქციისდარღვევის დროს. იგი არის დანამატი, რომელიც გამოიყენება მეხსიერების, სწავლისდა ფიქრის უნარისგასაუმცერასტა - ჰუმანითი

Cerasta-HUMANITY

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებულიდასახელება

ნატრიუმისციტიკოლინი

ამლისფორმა საინექციოხსნარი

შემადგენლობა

თითოეულიმლშეიცავს:

ნატრიუმისციტიკოლინს რაოდენობით,

რომელიც შეესაბამებაციტიკოლინის-250მგ-ს

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

სხვაფსიქოსტიმულატორებიდა ნოოტროპულისაშუალებები

ATCCode:06BX06

ფარმაკოლოგიურითვისებებიფარმაკოკინეტიკა

ციტიკოლინიარისწყალშიხსნადიშენაერთი90%-ზემეტიბიოშეღწევადობით. ჯანმრთელმოზრდილებშიფარმაკოკინეტიკურიკვლევებისმიხედვითპლაზმური პიკურიდონე ორფაზიანია: პირველი პიკი მიღებიდან ერთსაათზენაკლებიდროისშემდეგ, მეორე,უფროდიდიპიკურიდონედოზისმიღებიდან24საათში. ციტიკოლინიმეტაბოლიზდებაღვიძლში.ეგზოგენურიციტიკოლინისჰიდროლიზით ფორმირებულისუბპროდუქტებიაქოლინი და ციტიდინი.ქოლინიდა ციტიდინი გამოიყოფიანორგანიზმიდან;აღწევენსისტემურცირკულაციაშისხვადასხვა ბიოსინთეზურგზებშიუტილიზაციისთვისდაკვეთენჰემატოენცეფალურბარიერს თავისტვინშიციტიკოლინად რესინთეზისთვის.

გამოყენებისჩვენებები

ციტიკოლინიმოქმედებსთავისტვინზედაგამოიყენებათავისტრავმების,ინსულტის, მეხსიერებასთანდაკავშირებულიდაავადებების,დაზიანებებისდა ფუნქციისდარღვევის დროს. იგი არის დანამატი, რომელიც გამოიყენება მეხსიერების, სწავლისდა ფიქრის

უნარისგასაუმჯობესებლად ალცჰეიმერის და პარკინსონისდაავადებებისმქონეპაციენტებში.

ოზირება და მიღებისწესი

ოზირება და მიღებისწესი:

ციტიკოლინისგამოყენება ხდება ინტრავენურადან ინტრამუსკულარულად.

ციტიკოლინისგამოყენებაუნდამოხდესექიმისდანიშნულების მიხედვით.

რეკომენდებული დოზები:

თავის ტრავმისანთავისტვინზე ქირურგიული ოეპრაციისშემდგომიცნობიერებისდარღვევები:

მოზრდილებში სარეკომენდაციო დოზაშეადგენს100-500მგციტიკოლინსდღეშიერთხელან ორჯერინტრავენურიწვეთოვანიინფუზიის,ინტრავენურიინექციისანინტრამუსკულარული ინექციის სახით.შესაძლებელიადოზისკორექციაპაციენტისასაკისდამდგომარეობის მიხედვით.

ცერებრალურიინსულტისშემდგომი მდგომარეობა:

ციტიკოლინიმიიღებაინტრავენურად,ერთხელდღეში,4კვირისმანძილზე.

პარკინსონისდაავადება:

500მგციტიკოლინიინტრავენურად,ერთხელდღეშიანტიქოლინერგიულ საშუალებასთანკომბინაციაში.როდესაცთერაპიულიეფექტიმიაღწევსმაქსიმუმს მიღებიდან3-4კვირისშემდეგ,უნდაშეწყდესციტიკოლინისგამოყენებადა განხორციელდესდაკვირვებამხოლოდანტიქოლინერგიულისაშუალებისმიღების დროს.პანკრეატიტისდროს:1000მგციტიკოლინიინტრავენურიინექციისსახით2 კვირისმანძილზე პროტეაზასინჰიბიტორთანკომბინაციაში.

გვერდითიმოვლენები

ცნს-ის და პერიფერული ნერვულისისტემის მხრივ: ძილიანობა,თავის ტკივილი,თავბრუსხვევა,აგზნება,ტრემორი,პარალიზებულიკიდურებისდაბუჟება.საჭმლის მომნელებელისისტემისმხრივ:გულისრევის შეგრძნება,მადისდაქვეითება,ღვიძლისფერმენტების მოქმედებისცვლილება.ალერგიულირეაქციები:გამონაყარი,კანისქავილი, ანაფილაქტიურიშოკი.სხვა:სიცხე;ზოგჯერ-მოკლევადიანიჰიპოტენზიურიეფექტი, პარასიმპათიკურინერვულისისტემისსტიმულაცია.

უკუჩვენებები

დაუშვებელიამიღებაჰიპერტონიითდაავადებულპაციენტებში.

ურთიერთქმედებასხვაპრეპარატებთა

ციტიკოლინიაძლიერებსლ-დიჰიდროქსიფენილალანინისეფექტს.შესაძლებელია ციტიკოლინისგამოყენებაჰემოსტაზურსაშუალებებთან,ინტრაკრანიალურ ანტიჰიპერტენზიულსაშუალებებთანდა პერფუზიულსითხეებთანერთად.

განსაკუთრებულიგაფრთხილებები

ზოგადი:პაციენტებში ცნობიერებისმწვავე, სერიოზულიდაპროგრესირებადი დარღვევით, რომელიც თან ახლავს თავისტრავმასდა თავის ტვინზე ქირურგიულ ოპერაციას, ციტიკოლინის გამოყენება უნდა მოხდეს ჰემოსტატიკურიდა ინტრაკრანიალურიწნევისდამწევპრეპარატებთანერთად,მაგ. ჰიპოთერმია. ცერებრალურიინფარქტისმწვავესტადიაში,ცნობიერებისდარღვევისმქონე პაციენტებში ციტიკოლინის მიღებაუნდა დაიწყოსინსულტის განვითარებიდან 2 კვირისგანმავლობაში.

ინექციისგაკეთებაუნდამოხდესნერვულიდაბოლოებებისგანთავისარიდებით. საინექციონემსისშეყვანისასინტენსიურიტკივილისანსისხლისუკუმოქცევის შემთხვევაში,უნდამოხდესნემსისდაუყოვნებლივუკანგამოღებადაშემდეგ სხვა ადგილას გაკეთება. ინტრავენურადგამოიყენება ნელი ინექციის სახით.

არბიდოზირება

პრეპარატის დაბალი ტოქსიურობისგამო არარის აღწერილი პრეპარატისჭარბი დოზირებისშემთხვევები, მისითერაპიულდოზებზემეტიდოზებისმიღებისასაც კი.

შეფუთვა

უფერული გამჭვირვალე სითხე 2 მლ -იანქარვისფერI ტიპისშუშის ამპულებში5 ამპულა უჯრედოვან შეფუთვაში, 1 უჯრედოვანი  შეფუთვაგამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად მუყაოს კოლოფში.

შენახვისპირობები

ინახებაარაუმეტეს 25˚С ტემპერატურაზე, ბავშვებისათვისმიუწვდომელადგილზე.

ვარგისიანობისვადა

24თვე

აფთიაქიდანგაცემისწესი:


ფარმაცევტულიპროდუქტისჯგუფიII,გაიცემაფორმა№3რეცეპტით.

მწარმოებელი

VenusRemediesLimited

ინდოეთი

სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი

 სს „ჰუმანითი ჯორჯია“, საქართველ