კატეგორიები

  • EST/SOS რუჯ.შემდ.სახ/სხეულ2980

  • ფასი: 144.19 ლ
  • აღადგენს მზის შემდგომ დაზიანებულ კანს, სწრფად ხსნის სიმხურვალისა და დაჭიმულობის შეგრძნებას. აცქარებს რეგენერაციის პროცესსაღადგენს მზის შემდგომ დაზიანებულ კანს, სწრფად ხსნის სიმხურვალისა და დაჭიმულობის შეგრძნებას. აცქარებს რეგენერაციის პროცესს

PSP გირჩევთ