კატეგორიები

  • სუპრადინი კოენზიმ Q10 15 შუშხუნა ტაბლეტი

  • ფასი: 0.00 ლ
  • ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსი. 

შემადგენლობა:
აქტიური ნივთიერებები:
ვიტამინი A – 2267მე (რეტინოლის პალმიტატი – 3174მე),
ვიტამინი D – 160მე (ქოლეკალციფეროლი – 4მკგ, 215მე),
კალციუმი – 120მგ (კალციუმის კარბონატი – 312,57მგ, კალციუმის პანთოტენატი – 7,17მგ),
მაგნიუმი – 80მგ (მაგნიუმის სულფატის დიჰიდრატი – 257,4მგ, მაგნიუმის კარბონატი – 162,5მგ),
ვიტამინი ჩ – 60მგ (ასკორბინის მჟავა – 66მგ),
რკინა – 14მგ (რკინის პიროფოსფატი – 56მგ),
კალიუმი – 20,4მგ (კალიუმის ქლორიდი – 38,96მგ),
ქლორი – 37,5მგ (კალიუმის ქლორიდი – 38,96მგ, პირიდოქსინის ჰიდროქლორიდი – 2,68მგ, თიამინის ქლორიდის დიჰიდრატი – 2,42მგ, ნატრიუმის ქლორიდი – 30მგ),
კოენზიმ Q10 – 3მგ (კოენზიმ Q10, 10%-იანი - 36მგ),
თუთია – 8მგ (თუთიის ციტრატის ტრიჰიდრატი – 25,63მგ),
ნიაცინი – 18მგ (ნიკოტინამიდი – 18,9მგ),
ვიტამინი E – 10მგ (D-ალფა ტოკოფეროლის აცეტატი – 16,39მგ),
პანთოტენის მჟავა – 6მგ (კალციუმის პანთოტენატი – 7,17მგ),
მანგანუმი – 1,8მგ (მანგანუმის სილფატის მონოჰიდრატი – 5,54მგ),
ვიტამინი B6 – 2მგ (პირიდიოქსინის ჰიდროქლორიდი – 2,68მგ),
ვიტამინი B2 – 1,6მგ (ნატრიუმის რიბოფლავინის ფოსფატი – 2,62მგ),
სპილენძი – 0,9მგ (სპილენძის ციტრატის ჰემიპენტაჰიდრატი – 2,57მგ),
ვიტამინი B1 – 1,4მგ (თიამინის ქლორიდის დიჰიდრატი – 2,42მგ),
ვიტამინი B12 – 1მკგ (ციანოკობალამინი – 1,2მგ),
ბეტა-კაროტინი – 0,72მგ (80მე ვიტამინი A-ს ექვივალენტური),
ვიტამინი K – 25მკგ (ვიტამინი K1 – 0,6მგ),
ფოლიუმის მჟავა – 200მკგ (ფტეროილმონოგლუტამინის მჟავა – 0,24მგ),
ქრომი – 25მკგ (ქრომის ქლორიდის ჰექსაჰიდრატი – 2,5მგ),
სელენი – 50მკგ – (ნატრიუმის უწყლო სელენატი – 5მგ),
მოლიბდენი – 45მკგ (ნატრიუმის მოლიბდატის დიჰიდრატი – 4,5მგ),
იოდი – 75მკგ (კალიუმის იოდიდი – 1,5მგ),
ბიოტინი – 30მკგ (D-ბიოტინი – 36მკგ)

დამხმარე ნივთიერებები:
გაუწყლოებული ლიმონმჟავა (E330) 1800,0მგ
ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი (E500) 950,0მგ
სორბიტოლი შI 150 (E420) 354,0მგ
იზომალტ დს* 100 (E953) საკმ. რაოდენობა
ნატრიუმის უწყლო კარბონატი (E500) 60,0მგ
დაბ ჰიდროლაბ* (მანიტოლი (E421), საქაროზას პალმიტატი (E473), პოლისორბატ 80 (E433), დიმეთილ პოლისილოქსანი (E900), სილიციუმი (E551), ასპარტამი (E951)) 40,0მგ
ასპარტამი – 35,0მგ
კალიუმის აცესულფამი (E950) 20,0მგ
კროსპოვიდონი (E1202) 7,0მგ
წითელი ჭარხლის ფხვნილი 5,0მგ
მარაკუიას არომატიზატორი ულტარსილი PHQ – 141810 30,0მგ
ფორთოხლის არომატიზატორი ულტარსილი PHQ - 141809 77,0მგ
გმო (სოი) - არ შეაცავს

გამოყენების მეთოდი და რეკომენდებული დღიური ნორმა
მოზრდილებს - დღეში ერთი შუშხუნა ტაბლეტი ჭამის დროს, წიანსწარ ჭიქა წყალში გახსნილი. მიღების ხანგრძლივობა 1 თვე.

განასაკუთრებული მითითებები
დღიურმა დოზამ არ უნდა გადააჭარბოს რეტინოლის პალმიტატის (ვიტამინი A) 1500მკგ-ს (5000მე) და ქოლეკალიფეროლის (ვიტამინი D) 15მკგ-ს (598მე).

მწარმოებელი
ბაიერ სანტე ფამილიალ, საფრანგეთი

 

PSP გირჩევთ