კატეგორიები

  • კერატოსტილი თვ.წვეთები 10მლ. flაკონი

  • ფასი: 7.85 ლ
  • კერატოსტილი არის 0,3%ჰიდროქსიპროპილმეთილცელულოზას სტერილური წყალხსნარი ,რომელიც გამოიყენება,როგორც თვალის დამარბილებელი საშუალება;ხელს უწყობს თვალის რქოვანას რეეპითელიზაციას სტრესების სემდეგ,ხცნის თვალის სიმშრალესა და გარემო ფაქტორებით(ჰაერი,მტვერი,მზის სშემადგენლობა 

0,3% ჰიდროქსიპროპილმეთილცელულოზა,0,01% ცეტრიმიდი, დექსპანთენოლი,დინატრიუმის ედეტატი,ორფუძიანი ნატრიუმის ფოსფატი,ერთფუძიანი კალიუმის ფოსფატი,გამოხდილი წყალი.

ფარმაკოლოგიური თვისებები
იგი აბსოლუტურად გამჭირვალეა;მთლიანად იხსნება წყალში ნებისმიერი კონცენტრაციისას;არ წარმოქმნის ლითონური მარილების ან ორგანული ნარჩენების გაუხსნელ დანალექებს,რომლებიც ჩვეულებრივ წარმოიქმნებიან ცრემლდენ ხსნარებში.მისი ph აბსოლუტურად თავსებადია თვალის ქსოვილთან და ამდენად ,ეს ხსნარი არანაირ გაღიზიანებას არ იწვევს.

ჩვენებები
კერატოსტილი არის 0,3%ჰიდროქსიპროპილმეთილცელულოზას სტერილური წყალხსნარი ,რომელიც გამოიყენება,როგორც თვალის დამარბილებელი საშუალება;ხელს უწყობს თვალის რქოვანას რეეპითელიზაციას სტრესების სემდეგ,ხცნის თვალის სიმშრალესა და გარემო ფაქტორებით(ჰაერი,მტვერი,მზის სხივების რადიაცია)გამოწვეულ თვალის გაღიზიანებებს,გადაღლას კომპიუტერთან ხანგრძლივი მუშაობისას.

მიღების წესები და დოზები
წამლის ბოთლზე ხელის მსუბუქად დაჭერით ,ჩაიწვეთეთ კერატოსტილის 1-2 წვეთი კონიუქტივიტის ქვემო თაღში. აუცილებლობის შემთხვევაში, ხსნარი შეიძლება ჩაიწვეთოთ ერთზე მეტადაც დღეში.

განსაკუთრებული მითითებები
-არ გამოიყენოთ რბილი კნტაქტური ლინზების ხმარებისას.აუცილებლობის შემთხვევაში კერატოსტილი ჩაიწვეთეთ ლინზების გაკეთებამდე 15 წთ-ით ადრე;
-არ შეახოთ თვალი ბოთლის წვეროს;

-არ იხმაროთ თვალის ინფიცირების შემთხვევაში; -არ იხმაროთ თვალის გარეგანი მკურნალობის სხვა საშუალებებთან ერტად;
-არ იხმაროთკერატოსტილის რომელიმე კომპონენთან შეუთავსებლობის შემთხვევაში;
-არ იხმაროთ ვარგისობის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

შენახვის პირობები და ვადები
კერატოსტილი ვარგისია პირველი გახსნიდან 30 დღის განმავლობაში.
წამალი შეინახეთ არაუმეტეს 25 C ტემპერატურაზე.
გაფრთხილება: წამალი შეინახეთ ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელ ადგილზე.

აფთიაქში გაცემის წესი
გაიცემა ურეცეპტოდ.