კატეგორიები

  • EST/ფოტოდაბერების საწ.სპ

  • ფასი: 131.99 ლ
  • გარემოს მავნე ზემოქმედებისგან დამცავი საშუალებაგარემო მავნე ფაქტორებით გამოწვეული დაბერების პროცესის საწინააღმდეგო უჯრედთა დაცვის ყოველდღიური საშუალება.

UV INCELLIUM- ტექნოლოგია, რომელიც აძლიერებს გარემო მავნე ზემოქმედებისგან კანის ბუნებრივ თავდაცვის მექანიზმს და იცავს მას ფოტო დაბერებისგან.

ამ ტექნოლოგიის საშუალებით ხდება კანის ახალგაზრდული იერისა და სიცოცხლისუნარიანობის ხანგძლივად შენარცუნება. 

 

შეისხურეთ სახეზე და ტანზე, მსუბუქი მასაჟის საშუალებით შეიზილეთ კანში. 

დამადებულია საფრანგეთში. 

PSP გირჩევთ