კატეგორიები

ფემორუმი 20მგ/მლ 5მლ 5 ამპულა
 • ფემორუმი 20მგ/მლ 5მლ 5 ამპულა

 • ფასი: 0.00 ლ
 • ჩვენებები და გამოყენების სფერო: რკინადეფიციტის მქონე პაციენტის რკინით შევსებისას პაციენტის პერორალური რკინის პრეპარატების აუტანლობისას ან ორალური მკურნალობის არაეფექტიანობის დროს. პაციენტს, პრეპარატის მიღებისას ეფექტის არასაკმარისობის და მკურნალობის აFemorrum.inj

რკინის (სამვალენტიანი)ჰიდროქსიდ- საქაროზას კომპლექსი   

კლასიფიკაციის ნომერი: 322

[წამლის ქიმიური შემადგენლობა] 1მლ-ზე

რკინის ჰიდროქსიდ-საქაროზას რაოდენობა: ...................... 540მგ(რკინის 20მგ)

დამატებითი ინგრედიენტები: ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, საინექციო წყალი.

ჩვენებები და გამოყენების სფერო: რკინადეფიციტის მქონე პაციენტის რკინით შევსებისას

 • პაციენტის პერორალური რკინის პრეპარატების აუტანლობისას ან ორალური მკურნალობის არაეფექტიანობის დროს.
 • პაციენტს, პრეპარატის მიღებისას ეფექტის არასაკმარისობის და მკურნალობის არაეფექტიანობის დროს.

ამ პრეპარატის გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ საჭიროლაბორატორიული  ანალიზების (ფერიტინის, ჰემოგლობინის, ჰემოტოკრიტის, MCV, MCH, MCHC) ჩატარების შემდგომ სიმპტომების გამოვლინების შემთხვევაში.

გამოყენები. დოზირება.  ამ პრეპარატის დოზა ორგანიზმში რკინის ნაკლებობის თანაფარდია. ჰემოგლობინისა და სხეულის წონის რაოდენობას მიხედვით ინდივიდუალურად ინიშნება. საერთო რკინადეფიციტი შემდეგნაირად დაიანგარიშება.

 • საერთო რკინადეფიციტი (მგ რკინა) = სხეულის წონა(კგ) × (ნორმალური ჰემოგლობის-არსებული ჰემოგლობინი) (გ/ლ) × 0.24* + რეზერვული რკინა (მგ)
 • 35 კგ-ზე ნაკლები სხეულის წონის მქონე პაციენტებისათვის: ჰემოგლობინის ნორმალური დონე = 130 გ/ლ , რეზერვული რკინის რაოდენობა =  15 მგ / კგ .
 • 35 კგ-ზე მეტი სხეულის წონის მქონე პაციენტებისათვის: ჰემოგლობინის ნორმალური დონე = 150 გ/ლ , რეზერვული რკინის რაოდენობა  = 500 მგ .

კოეფიციენტი  0,24 = 0,0034 × 0,07 ×  1000

(ჰემოგლობინში რკინის შემცველობა  = 0,34% / სისხლის მოცულობა  = სხეულის წონის  7% / კოეფიციენტი  1000.

დოზირებისას  საჭირო რაოდენობა (მლ) = საერთო რკინადეფიციტის (მგ) / რკინის 20მგ/მლ

მაგალითად:  5მლ ამპულის შეყვანისას, შესაყვანად საჭირო პრეპარატის  ამპულების საერთო რაოდენობა = საერთო რკინის დეფიციტს (მგ)  / 100 მგ. )

შესაყვანი ამპულების (5მლ/ამპ) საერთო რაოდენობა თუ აღემატება მაქსიმალურ  ერთეულ დოზირებას, უნდა მოხდეს შეყვანის განაწილება.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ასახულია  საერთო რკინის დეფიციტის მიხედვით შესაყვანი წამლის ამპულების (5მლ/ამპ) შესაძლო  რაოდენობა.

(ცხრილი)  შესაყვანად საჭირო ამპულების საერთო რაოდენობა (თითო ამპულა  5მლ, რკინით 100 მგ )

 

 

 

სხეულის წონა (კგ)

ჰემოგლობინის რიცხვითი რაოდენობა

Hb 60გ/ლ

Hb 75 გ/ლ

Hb 90გ/ლ

Hb 105 გ/ლ

10

3

3

2.5

2

15

5

4.5

3.5

3

20

6.5

5.5

5

4

25

8

7

6

5.5

30

9.5

8.5

7.5

6.5

35

12.5

11.5

10

9

40

13.5

12

11

9.5

45

15

13

11.5

10

50

16

14

12

10.5

55

17

15

13

11

60

18

16

13.5

11.5

65

19

16.5

14.5

12

70

20

17.5

15

12.5

75

21

18.5

16

13

80

22.5

19.5

16.5

13.5

85

23.5

20.5

17

14

90

24.5

21.5

18

14.5

 

 1. დოზირება
 • მოზრდილებში: ეს პრეპარატი კვირაში 2-3-ჯერ, 5-10 მლ (100-200 მგ რკინა) დამოკიდებულია ჰემოგლობინის დონეზე.
 • 3 წელს ზემოთ მოზარდთათვის: ბაშვებში პრეპარატის გამოყენების იშვიათობის გამო მოწოდებულია შეზღუდული ინფორმაცია, მაგრამ თუ  სახეზეა  გამოყენების კლინიკური აუცილებლობა, მაშინ  კვირაში 2-3-ჯერ,  სხეულის წონის (კგ-ზე) არაუმეტეს 0.15მლ (რკინა 3გ)
 • 3 წელს ქვემოთ ბავშვთათვის პრეპარატის გამოყენება არ არის რეკომენდირებული.

<მაქსიმალურად ასატანი ერთჯერადი დოზა>

 • ინფუზიის სახით : მაქსიმალურად ასატანი ერთჯერადი რკინის დოზა 500მგ-მდეა.

მაქსიმალური ერთჯერადი დასაშვები დოზა შეადგენს კვირაში ერთხელ, სხეულის (კგ) წონაზე   7მგ რკინას, მაგრამ რკინის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს  500 მგ-ს.

 • ინექციის სახით: ერთჯერადი მაქსიმალური დოზაა 10 მლ (რკინა 200 მგ), ამ დროს ინექციის შეყვანა უნდა მოხდეს არაუმცირეს 10 წუთის განმავლობაში.

 

 1. გამოყენება: ამ ინექციის მრავალჯერადი შეყვანისას და შეყვანის შემდგომ  პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს მუდმივი დაკვირვების ქვეშ, რათა არ გამოუვლინდეს ალერგიული რეაქციები.  

   ამ პრეპატარის  მიღება უნდა მოხდეს კარდიოპულმონალური რეანიმაციის შესაძლო ჩასატარებელ ადგილზე (მაგ:  სამედიცინო  აღჭურვილობის ოთახში, ან გადაუდებელ სიტუაციაში საჭირო პრეპატარების შესანახ ადგილზე) ანაფილაქსიური რეაქციის დროს, სწრაფი შეყვანით მკურნალობა შეუძლია, მხოლოდ ამ სფეროში განათლების მქონე  პირს (ექიმს/ექთანს).

   პრეპატარის გამოყენების შემდგომ,  მინიმუმ 30 წუთი პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს დაკვირვების ქვეშ.

  Femorrum გამოიყენება, როგორც ინტრავენური ინფუზიის ასევე ინტრავენური ინექციის  შეყვანის სახით. სასურველია ინტრავენური ინფუზიის სახით შეყვანა.  ამ წამლის კუნთში შეყვანა დაუშვებელია.

 • ინტრავენური ინფუზია:
 • განზავება:   Femorrum შეყვანამდე 5მლ მაქსიმუმ 100მლ ფიზიოლოგიურ ხსნარში უნდა განზავდეს (5 მლ მაქსიმუმ 100 მლ, 10 მლ კი მაქსიმუმ 200 მლ). უსაფრთხოების მიზნით უფრო დაბალი კონცენტრირება არაა დასაშვები.
 • შეყვანის ხანგრძლივობა: 100 მგ რკინა 15 წუთზე მეტი, 200 მგ რკინა  30 წუთზე მეტი,  300 მგ რკინა 1 საათი და 30 წუთზე მეტი,  400 მგ რკინა  2 საათი და 30 წუთზე მეტი,  500 მგ რკინა  3 საათი და 30 წუთზე მეტი ხანგრძლივობით უნდა შეიყვანოთ.
 • ინტრავენურად შეყვანა:

ამპულის შიგთავსი უნდა დაიყოს თითო მლ.-ად და მეტადაც (5მლ-იანი  ამპულა ხუთ  და მეტ ნაწილად), შეყვანა უნდა მოხდეს ინტრავენურად ნელი ტემპით. ერთჯერადად 10 მლ  (რკინა 200 მგ) და მეტის შეყვანა დაუშვებელია.  ინექციის შეყვანის შემდეგ ხელი უნდა გაშალოთ.

 • ინქცია დიალიზის აპატარით:

ინტრავენურად შეყვანის მსგავსად ინექციის დიალიზის აპარატით შეყვანა შესაძლებელია.

[გამოყენებისას  გაფრთხილებები და უსაფრთხოების ზომები]

 1. გაფრთხილება
 • ალერგიული ჰიპერმგრძნობელობითი რეაქცია: ამ წამლით მკურნალობისას იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება გამოვლინდეს  პოტენციურად ფატალური  ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები  კოლაფსით,  გულის წასვლით,  წნევის დაცემით, სუნთქვის გაჩერებით ან კრუნჩხვით. არსებობს ცნობები, რომ  ფატალური ჰიპერმგრძნობელობითი რეაქციები  გამოვლინდება რკინისა და გლუკოზის (დიაბეტის) კომპლექსური მკურნალობით.  ამ მიზეზების გამო, ინტრავენური ინფუზია უნდა ჩატარდეს  კარდიოპულმონალური რეანიმაციისთვის მზადმყოფ დაწესებულებაში.

სისხლის წნევის დაცემას ხშირ შემთხვევაში ბუნებრივი მოვლენაა, რომელსაც  იწვევს ვენაში რკინის შეყვანა. ასეთ შემთხვევაში ინფუზია უნდა გაგრძელდეს.

 • ინექციის ამპულის გახსნისას მინის ფრაგმენტები შეერია წამალს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს გვერდითი მოვლენები, გამოყენებისას ეცადეთ ნაკლებად შეერიოს მინის ფრაგმენტები წამალს,  განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ მოზარდებში და ასაკიან პაციენტებში ამპულის გამოყენებას (მხოლოდ მინის ამპულის შემთხვევაში).
 1. არ გამოიყენება ქვემოთ აღნიშნულ პაციენტებში.
 • Femorrum ან მისი კომპონენტები არ გამოიყენება რკინა-გლუკოზის (დიაბეტის) კომპლექსური მკურნალობისას ჰიპერმგრძნობიარე რეაქციის მქონე  პაციენტებში.
 • რკინადეფიციტური ანემის გარდა სხვა პაციენტებში (მაგ: ჰემოლიზური ანემია, ვიტამინ B12 დეფიციტური  ანემია, მეგალობლასტური ანემია, ერითროციტების დაშლისას და ოსტეომიელიტის დროს)
 • რკინის ჭარბი რაოდენობის მქონე პაციენტებში (მაგ: ჰემოქრომატოზული ანემიისა და ჰემოსიდეროზის დროს)
 • რკინის შეწოვის დარღვევის მქონე პაციენტებში (მაგ: პირველადი სიდერობლასტური ანემია, თალასემიის, რევმატოიდული ართრიტის, კანის მცირედი ციანოზის და ა.შ. )
 • ოსლერ-რენდუ-ვებერის სინდრომით დაავადებულ პაციენტებში.
 • მწვავე, ქრონიკული პოლიართრიტით დაავადებულ პაციენტებში.
 • პაციენტებში, რომელებსაც აღენიშნებათ თირკმლის ინფექციური დაავადებების გამწვავება.
 • არაკონტროლირებადი ჰიპერპარათირეოდის მქონე პაციენტებში.
 • დეკომპენსირებული ღვიძლის ციროზისა და ეპიდემიური ჰეპატიტის დროს, ამინოტრანსფერაზის რაოდენობა ნორმაზე 3-ჯერ  მეტის  მქონე პაციენტებში.
 • ორსულობის 1 ტრიმესტრში
 • ასთმის, ეგზემის ან ალერგიული დერმატიტის მქონე პაციენტებში (ჰიპერალერგიულ პაციენტებში)
 • ფერიტინის დონის მომატებისას ქრონიკული ინფექციების მქონე პაციენტებში ( მწვავე ბაქტერიული ინფექციის დროს)
 • ქრონიკული ალკოჰოლიზმის დროს.

 

 1. სიფრთხილით გაიყენება შემდეგ პაციენტებში
 • გულით დაავადებულ  პაციენტებში (გულის მძიმე დაავადების მქონე პაციენტებში)
 • ასაკოვან პაციენტებში.
 1. გვერდითი მოვლენები
 • კლინიკური კვლევების დროს გამოვლენილი გვერდითი მოვლენები.

სიმპტომების გამოვლენის სიხშირე ხშირად (1%- 10%-ამდე),  ხანდახან (0.1%-1%-ამდე), იშვიათად (0.01%-0.1%-ამდე).

 • საჭმლის მომნელებელი სისტემის მხრივ: ხანდახან - მუცლის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, დიარეა.
 • საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მხრივ: ხანდახან - ერთობლივი ტკივილი, კუნთების ტკივილი, კუნთების სპაზმი
 • ნერვული სისტემის მხრივ: ხშირად - გემოს გარდამავალი დარღვევა (განსაკუთრებით მეტალის გემო), ხანდახან -  თავის ტკივილი, ძილიანობა, იშვიათად პარესთეზია, სინკოპე, გონების დაკარგვა
 • გულსისხლძარღვთა სისტემა: ხანდახან - არტერიული ჰიპოტენზია, კოლაფსი, ტაქიკარდია, გულის ფრიალი,  იშვიათად -  არტერიული ჰიპერტენზია.
 • სასუნთქი სისტემის მხრივ: ხანდახან - ბრონქოსპაზმი, ქოშინი.
 • კანისა და კანქვეშა ქსოვილის მხრივ: ხანდახან - ქავილი , გამონაყარი , პიგმენტაციის დარღვევა , ოფლიანობის მომატება .
 • მთელი სხეულის მხრივ: ხანდახან - ცხელება, შემცივნება, შეწითლება, ტკივილი გულმკერდის არეში, სიმძიმის შეგრძნება მკერდში. იშვიათად - ანაფილაქსიური რეაქციები (იშვიათად მოიცავს ანთრალგიას), პერიფერიული შეშუპება, დაღლილობა, უენერგიობა, სისუსტე, ლიმფური ჯირკვლების გაზრდა.  განსაკუთრებით  ასთმა, ეგზემა, ატოფიური ალერგია ან პარენტერალური რკინის ინექციაზე ალერგიის მქონე პაციენტებში,  რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტიან პაციენტებში,  ხშირად გამოვლინდება ალერგიული რეაქციები, ამიტომ განსაკუთრებით ყურადღებაა საჭირო.
 • ინექციის შეყვანის ადგილზე: ხანდახან - ზედაპირული ფლებიტი, სითბოზე მგრძნობელობა, შეშუპება, ინექციის შეყვანის მიდამოებში ან ადგილობრივი ფლებიტი.
 • სხვა შემთხვევებმა აჩვენა: დაქვეითებული ცნობიერება, კომა, თავბრუსხვევა, ანგიონევროზული შეშუპება, შეშუპება, ჰიპერჰიდროზი ანუ გაძლიერებული ოფლიანობა, წელის ტკივილი, ანგიოშეშუპება, ბრადიკარდია, შარდის ფერის შეცვლა და ა.შ.
 • შიდა პოსტმარკეტინგული კვლევა

ქვეყნის შიგნით 6 წლის განმავლობაში 662-მა ადამიანზე ჩატარებულმა პოსტმარკეტინგული კვლევამ აჩვენა, რომ  2.75% (4შემთხვევა/662 შემთხვევიდან)-ს აღენიშნათ გულისრევა, ღებინება, ტკივილი გულმკერდის არეში, ჭინჭრის ციება, ქავილი, თითოეულს ცალ-ცალკე გამოუვლინდა. ამავე პერიოდში მოულოდნელი გვერდითი რეაქციები, ცხელება, ანაფილაქსიური რეაქციები, სუნთქვის დამძიმება თითოეულს ცალ-ცალკე გამოუვლინდა.

 • საერთო ინექციის რაოდენობასთან ერთად დიდი დოზის შეყვანა ზრდის გვერდითი მოვლენების გამოვლინების ალბათობას. რაც უფრო მაღალია დოზა,  მით უფრო ეცემა სისხლის წნევა და იზრდება გვერდითი მოვლენების დამოვლინების ალბათობა.  ამ მიზეზების გამო, ერთჯერადი მაქსიმალური ინექციის რაოდენობა, რომ არა ინექციის შეყვანის დრო აუცილებლად უნდა დაიცვათ.  იმ შემთხვევაში თუ მკურნალობა უშედეგოა (სისხლში ჰემოგლობინის რაოდენობა ერთ დღეში დაახლოებით 0.1გ/დლ უნდა გაიზარდოს, 1-2 კვირაში კი 1-2 გ/დლ-თი უნდა გაიზარდოს) აუცილებლად უნდა გადაიხედოს თავდაპირველი დიაგნოზი, არ უნდა გამოვლინდეს სისხლის დანაკლისი.  საერთო ინექციის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს გამოთვლილ დოზირებას.
 1. ზოგადი  გაფრთხილება
 • რკინის პრეპატარის პარენტერალური მოხმარებისას შეიძლება გამოვლინდეს ალერგიული და  ანაფილაქსიური რეაქციები. ამის თანახმად, კარდიოპულმონალური რეანიმაციის ჩასატარებლად საჭირო აღჭურვილობის მქონე ადგილი უნდა მოიძებნოს.
 • ალერგიული რეაქციის დროს უნდა მოხდეს ანტიჰისტამინური ინექციის შეყვანა. განსაკუთრებით  ასთმა, ეგზემა, ატოფიური ალერგია ან პარენტერალური რკინის ინექციაზე ალერგიის მქონე პაციენტებში,  რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტიან პაციენტებში,  ხშირად გამოვლინდება ალერგიული რეაქციები, ამიტომ განსაკუთრებით ყურადღებაა საჭირო.
 • მწვავე ანაფილაქსიური რეაქციის დროს საჭიროა დაუყინებლივ მოხდეს ადრენალინის შეყვანა და გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების აღმოჩენა. განსაკუთრებთ ყურადღებაა საჭირო ბეტა-ბლოკერების მომხმარებალ პაციენტზე, რომელზეც ადრენალინმა შეიძლება არ იმოქმედოს.
 • გულ-სისხლძარღვთა დაავადების გართულება შეიძლება გამოიწვიოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პაციენტში გვერდითი მოვლენების გამოვლინებამ.
 • ბავშვებში პერორალურ მკურნალობასთან შედარებით იზრდება ინფექციის ალბათობა.
 • პრეპარატის გვერდითი მოვლენების გამოვლინების გამო კუნთში შეყვანა ან საერთო დოზის ერთბაშად შეყვანა არ არის რეკომენდირებული.
 • ინექციის სწრაფი შეყვანით შეიძლება გამოწვეულ იქნას ჰიპოტენზია (არტერიული წნევის დაცემა).
 • ვენებს გარეთ წამლის დაღვრის შემთხვევაში შეიძლება გამოწვეულ იქნას ინექციის გაჟონვის ადგილის ანთება, ქსოვილების ნეკროზი, ასეპტიკური აბსცესები და კანის ფერის შეცვლა. სიფრთხილე გამოიჩინეთ ინექციის დაღვრის თავიდან ასაცილებლად. ასეთი სახის გართულების განვითარების შემთხვევაში , რკინის გამოყოფის აჩქარებისა და მიმდებარე ქსოვილებში მისი შემდგომი გავრცელების თავიდან აცილების   მიზნით , რეკომენდებულია ინექციის ადგილის  ფიზიოლოგიური წყლით მოსუფთავება,  ჰეპარინის შემცველი პრეპარატების წასმა.
 • პრეპარატის მისაღება შეიძლება მხოლოდ საჭირო გამოკვლევებში (ფერიტინის, ჰემოგლობინის, ჰემატოკრიტის, ერითროციტების, ერითროციტების  და სისხლში  -MCV, MCH, MCHC მაჩვენებლების შემოწმება) სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში.
 1. ურთიერთქმედება
 • ACE ინჰიმიტორების ერთდროული შეყვანის შედეგად პარენტერალურად შეყვანილი რკინის პრეპატარის ეფექტურობა იზრდება.
 • ორალურ რკინის პრეპატარებთან ერთად წამლის მიღება არ შეიძლება. პერორალური თერაპია უნდა დაიწყოთ ბოლო ინექციიდან 5 დღის შემდეგ.
 1. ორსულობა და ლაქტაცია

კვლევებმა აჩვენა, რომ რკინა-გლუკოზის (დიაბეტის) კომპლექსური მკურნალობა იწვევს ტერატოგენულ რეაქციასა და ნაყოფის ტოქსიკურ მოწამლვას, ამიტომ ორსულობის დასაწყისში 3 თვე მიღება არ შეიძლება.  ორსულებში წამლის რეაქციასთან დაკავშირებით ცდები არ ჩატარებულა. მიუხედავად ამისა, ორსულობის პერიოდში ამ წამლის გამოყენებისას აუცილებლად გაეცანით სასარგებლო/უარყოფით თვისებების რისკებს.  უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება ამ წამლის გამოყენება.  ორსულობის დასაწყის ეტაპზე გამოვლენილი  რკინის ანემიის მკურნალობა შეიძლება ორალური თერაპიით. ამ წამლით მკურნალობა დასაჭვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ  დედისათვისა და ნაყოფისთვის სარგებელი აღემატება პოტენციურ რისკებს. წამლის გამოყენება შეიძლება ორსულობის 2-ე ან 3-ე ტრიმესტრში.

 1. ბავშვებში ინექციის გამოყენება

3 წელს ქვემოთ ბავშვებში  ინექციის გამოყენების გამოცდილების არ ქონის გამო, წამლის გამოყენება არაა რეკომენდირებული.

 1. გადაჭარბებული დოზირება

    ჭარბმა დოზამ შეიძლება გამოიწვიოს რკინით მწვავე გადატვირთვა , რაც ვლინდება ჰემოსიდეროზის სიმპტომებით . ჭარბი დოზის დროს რეკომენდებულია თალასემიას მკურნალობის მსგავსი საშუალებები. საჭიროების შემთხვევაში , ისეთი ნივთიერებების გამოყენება , რომლებიც ბოჭავენ რკინას  ( ქელატები ), მაგალითად დეფეროქსამინი ვენაში.

    ამ წამლის შეცდომით და თვითნებულად ორალური მოხმარების დროს სასწრაფოდ 1%-იანი ნატრიუმის ბიკარბონატით უნდა მოხდეს კუჭის ამორეცხვა.

 1. განსაკუთრებული მითითებები
 • სხვა პრეპარატთან კომბინაცია არ შეიძლება. პარენტერალური საკვებთან ერთად გადასხმა არ შეიძლება. (გამოიყენება მხოლოდ ფიზიოლოგიური ხსნარი)
 • ამ წამლის ერთჯერადი გამოყენებისას დარჩენილი რაოდენობა უვარგისია და უნდა გადაიყაროს.
 • ამპულა გახსნისთანავე უნდა განზავდეს ფიზიოლოგიურ ხსნარში. 12 საათის განმავლობაში ვარგისიანია. განზავებული სითხე 25 ℃-ზე დაბალ ტემპერატურაზე უნდა ინახებოდეს.
 1. შენახვის პირობები
 • გაყინულ მდგომარეობაში ან სიცხეში შენახვა არ შეიძლება. არასწორედ შენახვის შემთხვევაში შეიძლება  განვითარდეს ნალექი, რომლის დანახვა შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია.
 • პრეპარატი ინახება ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
 • არ არის რეკომენდირებული წამლის სხვა შესანახ კონტეინერში გადასხმა, ამ მოქმედებით შეიძლება გამოიწვეულ იქნას  უბედური შემთხვევა ან ხარისხის დაცემა.

[შენახვის  პირობები] დალუქული, +4- დან  25 ℃ გრილ ადგილას.

[გამოყენების ვადა] გამოშვების თარიღიდან 36 თვე.

[შეფუთვის რაოდენობა] 5ამ (ამპულა) ×  ერთ ყუთში

 • ვადაგასული, დაზიანებული ან გაფუჭებული წამლის ყიდვის შემთხვევაში ჩვენ გადაგიცვლით მათ ახალში.
 • ანოტაციის დაზიანებისა და ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ mmpharm-ის ვებ გვერდზე.

მომხმარებელთან კონსულტაცია:  080-0225805 (უფასო სატელეფონო მომსახურება)

წარმოება.გაყიდვა

Mmpharm.

კიონგიდო, ჰვასონში.