კატეგორიები

  • ნერალგო-რეუმ-ინელი 1.1მლ. 1 ამპულა

  • ფასი: 0.00 ლ
  • ჩვენება: რბილი ქსოვილების რევმატიზმი, ართრიტები და ხერხემლის მალებს შორის დისკების დაზიანებანი, სხვადასხვა ლოკალიზაციისა და წარმოშობის ნევრალგიები...ნევრალგო-რეუმ-ინელი
გამოშვების ფორმა და შეფუთვა:
საინექციო ხსნარი: 1,1 მლ ამპულაში. 5, 10, 50 ან 100 ამპულა
შეფუთვაში.
შემადგენლობა:
1,1 მლ-იანი 1 ამპულა შეიცავს:Causticum Hahnemanni D10, Causticum Hahnemanni D30, Causticum Hahnemanni D200,
Colchicum D10, Colchicum D30, Colchicum D200, Colocynthis
D10, Colocynthis D30, Ferrum metallicum D10, Ferrum metallicum
D30, Lithium benzoicum D10, Lithium benzoicum D30,
Rhus toxicodendron D10, Rhus toxicodendron D30, Spiraea
ulmaria D10, Spiraea ulmaria D30 _ Sesabamisad 1.1 mkl; Gnaphalium
polycephalum D6, Gnaphalium polycephalum D10,
Gnaphalium polycephalum D30 _შესაბამისად 3.3 მკლ; ასევე
საინექციო წყალი, ნატრიუმქლორიდი.
ჩვენება:
რბილი ქსოვილების რევმატიზმი, ართრიტები და ხერხემლის
მალებს შორის დისკების დაზიანებანი, სხვადასხვა ლოკალიზაციისა
და წარმოშობის ნევრალგიები (მაგ., ლუმბაგო, იშიაზი, ოსტეოქონდროზი,
მალთაშორის დისკების დაავადება, ზემო კიდურების
ნევრალგია, ნეკნთაშორის ნევრალგიები, კეფის ნერვის ანთება, პოლიართრიტი,
კოქსიტი, მხარ-ბეჭის პერიართრიტი, რბილი ქსოვილების
რევმატიზმი).
წინააღმდეგ ჩვენება:
არ გააჩნია.
გვერდითი ეფექტი:
არ გააჩნია.
სხვა პრეპარატებთან ურთიერქმედება:
აღსანიშნავ თავისებურებათა გარეშე.
დოზირება და გამოყენების წესი:
მწვავე მდგომარეობისას _ ყოველდღე, სხვა შემთხვევაში _ 1-3-
ჯერ კვირაში 1 ამპულა კანქვეშ, კუნთში, საჭიროებისას _ ვენაში.

PSP გირჩევთ