კატეგორიები

შეკვეთის პირობები ბეჭდვაელფოსტა
 • შეკვეთის განთავსებისთვის მომხმარებელი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია საიტზე.
 • გამყიდველი (კომპანია) არ არის პასუხისმგებელი რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეზე.
 • გამყიდველი (კომპანია) არ აგებს პასუხს მომხმარებლის ანგარიშის არასანქცირებულ გამოყენებაზე. თუ მომხმარებელს გაუჩნდა ეჭვი, რომ მის ანგარიშს იყენებენ მისი ნებართვის გარეშე, იგი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ საიტის ადმინისტრაციას.
 • შემკვეთის ასაკი უნდა იყოს ან აღემატებოდეს 18 წელს.
 • შეკვეთის განთავსებისას მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს ზუსტი ინფორმაცია/შეავსოს რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა ველი ზუსტად.
 • ყველა პროდუქციის აღწერილობა, რომელიც განთავსებულია საიტზე, ატარებს მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს და სრულად ვერ ასახავს საქონლის მახასიათებლებს, ფერს, ზომას.
 • შეკვეთის განთავსებისას თქვენ მიიღებთ ავტომატურ დასტურს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, დაელოდეთ მომხმარებლის გვერდზე შეკვეთის სტატუსის განახლებას რომელიც მიგანიშნებთ თუ რა ეტაპზეა შეკვეთა . თუ თქვენი შეკვეთა არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს უახლოეს პერიოდში დაგიკავშირდებათ ოპერატორი და გაგაცნობთ ინფორმაციას.
 • მომხმარებელი ადასტურებს საქონლის მიღებას საბუთზე ხელის მოწერით, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქონელი გადაეცა სრულად და ფიზიკური დაზიანებების გარეშე.
 • შეკვეთის განთავსებისას მომხმარებელი ავტომატურად ეთანხმება მოყვანილ წესებს.
 • გამყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ზემოთ მოყვანილ წესებში. მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს წესებს შეკვეთის განთავსებამდე.
 • იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი/შემკვეთი შეკვეთის მიღების დროს არ იმყოფებოდა მითითებულ მისამართზე და ამავე დროს მესამე პირის არსებობის შემთხვევაში თუ არ ექნება პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, კურიერს უკან მოაქვს შეკვეთა, ასევე თუ მომხმარებელი არ მიაკითხავს აღნიშნულ შეკვეთას 5 კალენდარული დღის განმავლობაში მიმწოდებლის აფთიაქში მდებარე ქ. თბილისი, პეკინის #14-ში, თანხა არ ბრუნდება.
 • შეკვეთის მიღების დროს მომხმარებელი ხელს აწერს სპეციალურ ფორმას (კურიერის თანხლებით) რომლის საფუძველზეც ხელმოწერით ადასტურებს რომ მიიღო შეკვეთა. (კურიერი პასუხს არ აგებს საქონლის ხარისხზე)
 • პლასტიკური ბარათით გადახდის შემთხვევაში თუ დაფიქსირდა შეცდომა და 2 საათის განმავლობაში გადახდა არ განხორციელდა, შეკვეთა უქმდება.
31 მარ